BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » WELKOM!

WELKOM!

Kernwoorden: , , ,

Welkom op het forum ”Wat Jezus werkelijk zei”. Als je wilt reageren op of vragen hebt over het boek of over het onderwerp, is dit een plek waar je terecht kunt als je dat wilt.

Dat geldt ook voor informatie die niet (of niet uitgebreid) in het boek aan de orde komt. Niet alleen vragen die je wilt stellen maar ook inzichten die je zou willen voorstellen. Er kan op gereageerd worden en misschien leidt dat tot het vergroten van het inzicht van andere of zelfs alle deelnemers aan het forum.

Uiteraard zijn ook alle verdere forumondersteunende reacties buitengewoon welkom. Zoals: tips, verwijzingen, suggesties voor tags, voor categorieën, of voor WordPress-ondersteuning betreffende uiterlijk of werking van het forum: alle hulp is welkom!

Willen we het forum zo overzichtelijk mogelijk houden - en later iets terug kunnen vinden – dan is het handig om boven ieder bericht een zo duidelijk mogelijke aanduiding van het onderwerp te geven. Die aanduidingen zullen zo goed mogelijk verwerkt worden in de lijst van categorieën (zie rechterkolom).

Het lijkt me ook handig als je in je bericht aangeeft of het je vooral gaat om het delen van een emotie dan wel dat het je vooral gaat om het (samen) helder krijgen van feiten en samenhangen, meer objectief dus. Beide aspecten zijn belangrijk maar bij de hier aan de orde zijnde onderwerpen is het waardevol om dit onderscheid blijvend in de gaten te houden. Misschien zelfs om waar te nemen hoe beide zich tot elkaar verhouden. Want gedeelde beleving heeft misschien meer met gedeelde visie op feiten te maken dan je op het eerste gezicht zou verwachten. En gedeelde visie kan misschien sneller een praktische functie hebben dan je op het eerste gezicht zou denken.

En als je die verhouding liever niet aan de orde hebt, ook goed, maar dan is het nuttig om dat te zeggen. Dan hoeven we daar geen onnodige energie in te steken en kunnen onze energie wijden aan waar wel interesse voor is. Het spreekt vanzelf dat we accepteren dat die interesse individueel kan verschillen.

Via het menu hierboven kun je in een later stadium eventueel meer praktische aanwijzingen vinden.

Zeker: alles wat al duidelijk is, hoeft niet meer gezegd te worden (behalve om het opnieuw in het bewustzijn te brengen). Maar aan wat nog onduidelijk is kan hier naar hartelust aandacht besteed worden, het liefst zo helder mogelijk, zowel qua redeneerwijze als qua informatie. En voor ieder van ons is er ongetwijfeld altijd nog heel veel onduidelijk. Althans, onze kennis is vermoedelijk altijd heel erg beperkt. En vermoedelijk is ook voor ons samen altijd nog genoeg op te helderen … vind je ook niet? Of vind je dat het belangrijker is dat wat al duidelijk is, zo goed mogelijk in ons bewustzijn te houden en in praktijk te brengen: en hoe dan?

 

Boudewijn Koole (van Brigdamme)

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...