BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » WELKOM!

WELKOM!

Kernwoorden: , , ,

Welkom op het forum ”Wat Jezus werkelijk zei”. Als je wilt reageren op of vragen hebt over het boek of over het onderwerp, is dit een plek waar je terecht kunt als je dat wilt.

Dat geldt ook voor informatie die niet (of niet uitgebreid) in het boek aan de orde komt. Niet alleen vragen die je wilt stellen maar ook inzichten die je zou willen voorstellen. Er kan op gereageerd worden en misschien leidt dat tot het vergroten van het inzicht van andere of zelfs alle deelnemers aan het forum.

Uiteraard zijn ook alle verdere forumondersteunende reacties buitengewoon welkom. Zoals: tips, verwijzingen, suggesties voor tags, voor categorieën, of voor WordPress-ondersteuning betreffende uiterlijk of werking van het forum: alle hulp is welkom!

Willen we het forum zo overzichtelijk mogelijk houden - en later iets terug kunnen vinden – dan is het handig om boven ieder bericht een zo duidelijk mogelijke aanduiding van het onderwerp te geven. Die aanduidingen zullen zo goed mogelijk verwerkt worden in de lijst van categorieën (zie rechterkolom).

Het lijkt me ook handig als je in je bericht aangeeft of het je vooral gaat om het delen van een emotie dan wel dat het je vooral gaat om het (samen) helder krijgen van feiten en samenhangen, meer objectief dus. Beide aspecten zijn belangrijk maar bij de hier aan de orde zijnde onderwerpen is het waardevol om dit onderscheid blijvend in de gaten te houden. Misschien zelfs om waar te nemen hoe beide zich tot elkaar verhouden. Want gedeelde beleving heeft misschien meer met gedeelde visie op feiten te maken dan je op het eerste gezicht zou verwachten. En gedeelde visie kan misschien sneller een praktische functie hebben dan je op het eerste gezicht zou denken.

En als je die verhouding liever niet aan de orde hebt, ook goed, maar dan is het nuttig om dat te zeggen. Dan hoeven we daar geen onnodige energie in te steken en kunnen onze energie wijden aan waar wel interesse voor is. Het spreekt vanzelf dat we accepteren dat die interesse individueel kan verschillen.

Via het menu hierboven kun je in een later stadium eventueel meer praktische aanwijzingen vinden.

Zeker: alles wat al duidelijk is, hoeft niet meer gezegd te worden (behalve om het opnieuw in het bewustzijn te brengen). Maar aan wat nog onduidelijk is kan hier naar hartelust aandacht besteed worden, het liefst zo helder mogelijk, zowel qua redeneerwijze als qua informatie. En voor ieder van ons is er ongetwijfeld altijd nog heel veel onduidelijk. Althans, onze kennis is vermoedelijk altijd heel erg beperkt. En vermoedelijk is ook voor ons samen altijd nog genoeg op te helderen … vind je ook niet? Of vind je dat het belangrijker is dat wat al duidelijk is, zo goed mogelijk in ons bewustzijn te houden en in praktijk te brengen: en hoe dan?

 

Boudewijn Koole (van Brigdamme)

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.