BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » Marcus Borg over Jezus

Marcus Borg over Jezus

Kernwoorden: , ,

Wim Wattel, mijn vriend en vroegere klasgenoot, maakte mij opmerkzaam op een bericht in het dagblad Trouw van 26 januari 2015 over de historicus en theoloog Marcus Borg, geschreven door Frans Dijkstra. Marcus Borg is een van de belangrijkste popularisatoren van nieuwe historische inzichten omtrent Jezus, vooral voor velen die alleen aan de spirituele betekenis van Jezus gewend zijn zoals die in het christendom (in zijn geval allereerst dat van Europa en Noord-Amerika van de laatste eeuwen) centraal stond. Daarmee opende hij veler ogen voor de grote betekenis van Jezus voor mensen buiten het traditionele christendom, en ook daarbinnen voor ten onrechte veronachtzaamde aspecten van Jezus’ persoon en optreden. In de hoop dat ik hiermee een interessante verwijzing naar de inhoud en het dagblad Trouw geef en geen auteursrechten schend, geef ik enkele belangrijke delen van dit bericht door via onderstaande link.

Trouw 150126 overlijden Marcus Borg

Mijn indruk is dat Borg vooral een brug sloeg tussen de cultuur van de huidige tijd en de vaak gedateerde opvattingen binnen geloofsgemeenschappen, zonder de laatste tegen de haren te strijken. Daartoe liet hij zien hoe modern en algemeen menselijk de verhalen over Jezus zijn, goed geïllustreerd aan moderne zienswijzen en gedragspatronen. Wat hij niet altijd uitvoerig deed, was het weergeven van de historische achtergronden en de nieuwere visies daarop, die op zichzelf het bestuderen ook meer dan waard zijn. Er zijn volop nieuwe teksten, nieuwe onderzoekstechnieken, nieuwe vondsten, nieuwe inzichten. In die zin was Borg iemand die volop nieuwe inzichten vertaalde maar voor de bronnen waar hij uit putte, en de inzichten die de lezer of onderzoeker daar zelf uit kan putten, kan men beter naar die bronnen gaan, zou ik menen. Maar dat is niet ieder gegeven want daarvoor dient men zich te verdiepen in een voor velen tamelijk onbekende wereld waarin vele talen en culturen naast elkaar gelegd en begrepen dienen te worden. Want die wereld waarin onder meer christendom, rabbijns jodendom en islam ontstonden, is behoorlijk complex.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...