BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » Literatuur belangrijk aangevuld

Literatuur belangrijk aangevuld

Kernwoorden: , , , , ,

Twee belangrijke aanvullingen op de literatuurlijst van WJWZ zijn op internet gezet, zie onder. Eerder vroeg ik u, lezers, om eventuele aanvullingen van de informatie in het boek (of verwijzingen naar artikelen of boeken erover) aan mij door te geven zodat ik die kon melden aan alle lezers (zie p. 20 van het boek, of de WJWZ-infopagina). Naar die aanvullingen blijf ik uitzien, het boek zal immers op vele onderdelen aangevuld kunnen worden, maar zulke aanvullingen zijn het nog niet waarop ik hieronder doel.

Het gaat mij hier namelijk om twee soorten aanvullingen bij de literatuurlijst die niet in het boek opgenomen konden worden wegens ruimtegebrek. Te weten:

  1. uitbreiding van de genoemde lijst met weggelaten titels waaronder een ‘subjectieve toegift’,
  2. toelichting op (annotaties bij) vele titels in de lijst,
  3. toelichting hoe je goede literatuur kunt zoeken en waar je dan zo al rekening mee kunt houden.

Deze zijn nu te vinden op de speciale pagina daarvoor.

Boudewijn Koole

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...