BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » De eerste recensie van WJWZ!

De eerste recensie van WJWZ!

Kernwoorden: , , ,

Opzienbarend en boeiend

 

Van de hand van A.G.P. Spamer verscheen zojuist de eerste (korte) recensie van WJWZ als NBD Biblion recensie. De NBD levert aan bibliotheken iedere week korte recensies van nieuw verschenen boeken en die zijn meestal te vinden op bol.com op de pagina van het betreffende boek. Deze ook: http://www.bol.com/nl/p/wat-jezus-werkelijk-zei/1001004011500391/#product_description . De opmerkelijke eerste zin luidt:

Dit opzienbarende boek zal door het Vaticaan bepaald niet op prijs worden gesteld.

De recensent formuleert duidelijk waarom. Het boek krijgt behalve ‘opzienbarend’ de kwalificatie ‘boeiend’. In twaalf regels kan de recensent uiteraard niet de hele inhoud weergeven. Terecht wordt gezegd dat soms onbekende begrippen worden gebruikt. Als de lezer zijn Wikipedia of andere naslagwerken dan wel internetzoekopdracht in zo’n geval even gebruikt, komt dat wel goed, hoop ik.

Ik ben blij met deze recensie omdat zij bevestigt wat vrienden en familie al meldden: het boek is boeiend, vraagt iets van de lezer(es). Benieuwd word ik hierdoor of het ook iets oplevert: inzake de nieuwe informatie over Jezus en zijn opvattingen en over de achtergronden en receptie daarvan, of inzake de verwerking daarvan, nu en in het verleden.

Recensent Spamer, met die mooie eerste zin heeft u dit boek een prachtig citaat verschaft om het boek onder de aandacht te brengen. Ik hoop dat het niet alleen in het Vaticaan gelezen wordt! Overigens neem ik aan dat ook daar gezonde lezers uit gezonde historische en hopelijk spirituele inzichten waardevolle conclusies zullen weten te trekken, eerst innerlijk en misschien aarzelend, na een tijdje ook in opvatting en gedrag.

Boudewijn Koole

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.