BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » Bevriend oordeel over WJWZ

Bevriend oordeel over WJWZ

Kernwoorden: , ,

Een vriendin maakte in een recent emailbericht de volgende opmerkingen over WJWZ:

“Ik vind het een erg rijk en informatief boek en geniet van de verrassende inzichten omtrent de figuur van Jezus, de rol van de kerk in het vroege christendom en het zicht dat je geeft op een niet eenduidig te benaderen kwestie van jodendom en christendom in de tijd van Jezus. Ik heb grote waardering voor je belezenheid en heldere betoog.

Het boek zou verplichte kost moeten zijn voor alle theologiestudenten, want wat een achterlijke en achterhaalde opvattingen hebben dominees soms over deze zaken.”

Dat wil ik graag aan iedereen laten weten!

Boudewijn

 

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...