BK-Books.eu » Wat Jezus werkelijk zei » Bevriend oordeel over WJWZ

Bevriend oordeel over WJWZ

Kernwoorden: , ,

Een vriendin maakte in een recent emailbericht de volgende opmerkingen over WJWZ:

“Ik vind het een erg rijk en informatief boek en geniet van de verrassende inzichten omtrent de figuur van Jezus, de rol van de kerk in het vroege christendom en het zicht dat je geeft op een niet eenduidig te benaderen kwestie van jodendom en christendom in de tijd van Jezus. Ik heb grote waardering voor je belezenheid en heldere betoog.

Het boek zou verplichte kost moeten zijn voor alle theologiestudenten, want wat een achterlijke en achterhaalde opvattingen hebben dominees soms over deze zaken.”

Dat wil ik graag aan iedereen laten weten!

Boudewijn

 

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens, en studeerde vanaf 1965 in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en een inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", te verschijnen in 2020.