BK-Books.eu » Literatuurlijsten » Bibliography in English (only on androgyny and related subjects)

Bibliography in English (only on androgyny and related subjects)

Boudewijn Koole, Man en vrouw zijn een: De androgynie in het Christendom,
in het bijzonder bij Jacob Boehme
(English title: Man and woman
are one: Androgyny in Christianity, particularly in the works of Jacob
Boehme
), Utrecht 1986, with extensive ‘Summary
in English’
, 315-339, [with extensive Bibliographies and with extensive
Indices
on I. Subjects and names II. Citations of Boehme III. Citations
of the Bible IV. Authors]; = diss. Utrecht 1986 [This publication was made possible by the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam]
for a short summary see its abstract [with a number of the Theses defendend]

Idem, Voorbij het patriarchaat: tegenbeelden van de westerse kultuur:
de relatie van westerse spirituele tradities tot de fundamenten van de
kultuur
(only in Dutch; translated title: Beyond patriarchy: counterimages
of Western culture: the relation of Western spiritual traditions to the
foundations of culture
), Kampen 1989, 222 pp.

Idem, `Androgyny in Early Christianity and in the Reformation: Illustrations
of the Relation between Religion, Patriarchy and Matriarchy in Western
Culture
‘, [Summary
of a lecture
held at the XVIth I.A.H.R. Congress, Rome, 3-8 September
1990], in: BOOK OF ABSTRACTS: General Lectures[/] Sections and Panels[/]
List of speakers
, XVIth I.A.H.R. Congress, Rome, 3-8 September 1990,
pp. 472-473

 

For my later publications about related themes, as “union of opposites” and “non-dualism” in West and East see the other subcategories s.v. “Publicaties” in the sidebar, particularly (s.v. “Lezingen”) my lecture “Verlichting en het niet-dualistisch omgaan met tegenstellingen” and “Stellingen bij een lezing”

as well as my lecture “Het DNA van mens en wereld volgens Jacob Boehme” of May 2016 (in publication) and the soon to be published* book about Jacob Boehme, his Theoscopia, his ideas in general and the spread of his work through Holland in the 17th Century (including many chapters by my hand)

*  by the Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam, in its Pimander-series

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.