BK-Books.eu » Lezingen » Androgyny in Early Christianity and in the Reformation

Androgyny in Early Christianity and in the Reformation

After a short description of androgyny
– i.e. of its symbolism (unity of male and female, eventually elaborated in connection with unity of all oppositions/polarities)

and of the mythical motifs in `Western’ literature lying at its root (particularly that of an original androgynous `man’ – Image of God, cf. Genesis 1:26-27 – and his splitting and the consequences thereof) –
two traditions will be illustrated:
1. androgyny positively elaborated with mutual completion as most important aspect, even at the divine level,
2. androgyny reduced and used in favour of encratitic (ascetic) views.
Special attention will be given to Philo of Alexandria, the Gospels of Thomas and Philip, and to the philosopher Jacob Boehme (about 1600).

The relation between androgyny and sexuality will be shown as well as the importance, for the interpretation of androgyny, of distinguishing at least three levels: the `earthly’, the ‘human’ and the `divine’.

Next attention will be given to the difference in character of the contexts in which the `positive’ and the `negative’ elaborations of androgyny took place.
Whereas these contexts – in general – connotate with `wisdom traditions’ and `rationalistic traditions’ – with the first having at least as old roots as the second but with the second having more and more become the dominant tradition of Western culture (and religion?! – see below)-, an attempt will be made to demonstrate links between androgyny and the general character of Western culture and religion, including the relation between science and religion, as well as between androgyny and patriarchy in Western culture and religion, including a view on patriarchy and matriarchy as possibly useful concepts for the study of cultures and religions in general.
Within this framework a relation will be demonstrated between matriarchy as `alternative’ for patriarchy and the `alternative’ traditions in Western culture and tradition, the `wisdom traditions’.
Concrete phenomena to which attention will be given are: the pre-Christian symbolism of the Sacred Marriage and the cults of the Great or Mother Goddess, the figures of Anthropos, Sophia and Logos in Jewish and Christian Gnosticism, the victory of Catholic Christianity over Gnostic Christianity and their ambivalent relation afterwards (gnosticism returning in forms related to hermetism, alchemy and theosophy, and also in literature, art and philosophy).
Also will pass in review: a possible danger of a (too) `reductionistic’ use of the concepts of `patriarchy’ and `matriarchy’ as well as some possible relevance of their use insofar there are interrelations with rising consciousness in Western culture about related problems: the position of women, the relation to nature and the status of `religion’ compared with that of `science’.

Comments on this communication are very welcome, especially in the form of positive or negative verification, as well as contructive criticism or appreciation.

Literature: (see list of publications)
Boudewijn Koole, Man en vrouw zijn een: De androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Boehme (English title: Man and woman are one: Androgyny in Christianity, particularly in the works of Jacob Boehme), Utrecht 1986 (with extensive `Summary in English’, 315-339); = diss. Utrecht 1986
Idem, Voorbij het patriarchaat: tegenbeelden van de westerse kultuur: de relatie van westerse spirituele tradities tot de fundamenten van de kultuur (only in Dutch; translated title: Beyond patriarchy: counterimages of Western culture: the relation of Western spiritual traditions to the foundations of culture), Kampen 1989


See further: Extensive summary of dissertation, Dissertation abstract, Bibliography (on androgyny and related subjects)

Return to Index-page

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie en filosofie (mijn afstudeeronderwerp bij † prof. Otto Duintjer was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (speciaal bij Jacob Böhme). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere 'dualiteiten' of liever 'non-dualiteiten'. Speciaal met het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost (vgl. yin en yang), met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. Deze twee publicaties zijn inhoudelijk pendant van elkaar. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. Want waar zijn de grenzen van onze 'hele' werkelijkheid?