Citaten, gelezen in …

… teksten die mij vanaf 11 april 2007 onder ogen of in herinnering kwamen, en een zo krachtige indruk op mij maakten dat ik ze los van hun context op deze aparte citatenpagina weer wil geven. Die context kan natuurlijk wel belangrijk zijn, en daarom geef ik een zo goed mogelijke bronvermelding of vermelding naar waardevolle elementen van die context. Verder is de volgorde willekeurig. Al zal net als bij de lezer opgemerkt kunnen worden dat de vermelding en het lezen zekere patronen volgen, die het op zich waard zijn om gesignaleerd te worden. Geniet ervan!

(deze pagina wordt automatisch gevuld met citaten uit het systeem)

Wanneer men, na een lang en moeizaam proces, dat dagelijks verder gaat, is doorgebroken tot die oerbronnen in zichzelf, die ik nu maar God wens te noemen, en wanneer men ervoor zorgt, dat die weg tot God vrij en ongebarricadeerd blijft - en dat geschiedt door "werken aan zichzelf" - dan vernieuwt men zich steeds weer aan de bron en dan hoeft men ook niet angstig te zijn, dat men te veel krachten geeft.

Etty Hillesum, na twee perioden in kamp Westerbork, 1943 in: Ria van den Brandt, Denken met Etty Hillesum, 88 / hier 11-04-2007

Diepere stilte, dat is wat we nodig hebben om te aanvaarden dat alles bestaat.

Theo de Boer in: Trouw [dagblad] 7 april 2007 Het besef van de stilte voor de schepping/ hier 11-04-2007

Ook al lees je honderd dikke boekdelen achter elkaar,
je kunt je er niets van herinneren als God anders beschikt,
maar als je God dient, kun je
zonder ooit een boek te lezen
een bijzondere wetenschap ontdekken in je eigen hart.

Roemi (Masnavî VI, 1931-32) in: JUWELEN, 169 / hier 12-04-2007

Zeg tegen de nacht: "Na onze dag is er geen nacht meer."
In de school van de liefde
zijn er geen geloofsrichtingen meer.
Liefde is als een oceaan zonder kust of einde.
Velen verdronken er in, maar riepen niet: "O, Heer."

Roemi Kwatrijn [232 naar de Isfahan-uitgave waarop Arberry zich baseerde; 375 naar de kritische tekstuitgave van B.-Z. Foroezaanfar,] in: Roemi, LIEFDE IS DE WEG: Kwatrijnen van Djelal-oed-Din Roemi: vertaling uit het Perzisch door Sipko A. den Boer: met redactionele medewerking van Aleid C. Swierenga: geïllustreerd met kalligrafieën van Fraidoon W. Hosainy, Den Haag (Uitgeverij Synthese) 2007, p.40 / hier 26-05-2007