Jacob Boehme, teksten en illustraties voor de syllabus

teksten en illustraties voor de syllabus
van de cursus op 14 april 2012 in de serie ‘Spiritualiteit in dialoog’ van de Stichting Filosofie Oost-West

Jacob Boehme, Mysticus, Spiritueel leraar en … Systeemdenker

N.B. 1. Een uitgebreide introductie evenals literatuur voor verdere studie vindt u op de aparte pagina daarvoor elders op de site. 2. Ook zal (najaar 2016 of iets later) bij de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam een nieuw boek over Jacob Boehme verschijnen met een vertaling en toelichting van zijn Theoscopia, met een nieuwe inleiding in zijn betekenis als systeemdenker en spiritueel leraar, en aandacht voor zijn invloed in de Nederlandse en speciaal Amsterdamse Gouden Eeuw.

Overzicht van de syllabus

De uitgebreide syllabus bestaat uit Voorblad, inleidende teksten en een inhoudsopgave (pp. 1-13)

syllabusboehme-inleiding

met daarna 13 afzonderlijke thema’s en illustraties (zie onder) en kan gelezen worden met behulp van Adobe Acrobat Reader (gratis te downloaden op internet):

U kunt de pdf-bestanden ook downloaden op uw eigen harde schijf: rechtsklikken op de link waarna kiezen voor ‘Doel opslaan als’, of: na openen van het pdf-bestand kiezen voor ‘Opslaan (als)’ linksboven in uw scherm.

 Tip: u kunt bladzijden of afbeeldingen in de Reader draaien of vergroten

Overzicht van de 13 thema’s en illustraties:

 • 1. De eerste bladzijden: Morgenröthe pp. 15-19
 • 2. Systematiek: enkele schema’s pp. 20-26
 • 3. Ontstaan van de wereld, signatuur, tegenstellingen, rust, niets: De Signatura Rerum pp. 27-34

syllabusboehme1-3

 • 4. Boehme over zichzelf: 12e ‘zendbrief’ pp. 35-40
 • 5. De spirituele leraar: Vom Übersinnlichen Leben pp. 41-45
 • 6. ‘Joden, Turken en heidenen’; ‘heren en knechten’ pp. 46-48
 • 7. Geschriften en denkmodellen pp. 49-57
 • 8. De hemelse en de aardse mens: al bij Philo van Alexandrië omstreeks het jaar 0 pp. 58-59

syllabusboehme4-8

 • 9. Schepping is scheiding, bewustzijn, dood, vrijheid, licht: Von Sechs Theosophischen Punkten pp. 61-70
 • 10. De werking van de tegenstellingen doordacht en geformuleerd: Die hochteure Porte von göttlicher Beschauligkeit pp. 71-77
 • 11. Het belang van ‘magie’: Kurze Erklärung sechs mystischer Punkte pp. 78-80
 • 12. De beloning van de ‘magiër’ (na zijn omkeer via boetedoening ofwel inkeer): de hereniging pp. 81-86

syllabusboehme9-12

 • 13. Boehme’s denkwereld: overzichtsartikel pp. 87-103

syllabusboehme13

Back to top

! uitsluitend voor privégebruik: op de meeste teksten rusten copyrights !