Onderwerpen

Klap ‘Onderwerpen’ uit (▼ in de kolom links) voor basisdocumentatie over Jacob Böhme en Wat Jezus werkelijk zei.

Voor basisuitleg van de ‘eenheid van alle tegendelen’ en ‘non-dualiteit’ zie de map ‘Publicaties’ en dan submap ‘Boeken en artikelen’, speciaal de toelichting op het boek Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen (2020) en op eerdere publicaties. Of uitgebreid via het zoekvenster in de linkerkolom; voorbeelden van varianten: tegenstellingen, samenvallen, niet-tweeheid, yin, yang.

Voor de andere onderwerpen zie onder Publicaties (met vele Boekbesprekingen, en diverse Literatuurlijsten, Lezingen, en Boeken en artikelen).

Voor specifieke items of onderwerpen gebruik ‘Zoeken’  in de linkerkolom. Voor Lao Zi’s fundamentele teksten over praktische wijsheid zie speciaal: https://bk-books.eu/2016/12/basisteksten-van-het-taoisme-leren-lezen/ , waar u van de meeste hoofdstukken samenvattingen met uitleg vindt (op dit moment vanaf hs 16 tot aan het eind, hoofdstuk 81; de bedoeling is deze reeks te completeren in 2021 met hss 1-15).