BK-Books.eu » Besprekingen » ZEN ZADEN

Bespreking van...

… Shundo Aoyama, ZEN ZADEN: Overdenkingen van een vrouwelijke priester, Synthese (Rotterdam) 2010-3e druk, 144pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Aan het eind van dit boekje beschrijft Shundo Aoyama – een bekende Japanse Zenmeesteres – haar ervaringen als deelneemster tijdens een een meerdaagse meditatieperiode in Antai-ji onder leiding van meester Uchiyama, die als bijzonder waardevol bekend staat. Het is haar opgevallen dat aan traditionele uiterlijkheden als het reciteren van soetra’s (boeddhistische heilige teksten) en andere bekende gewoontes daar zo weinig mogelijk aandacht wordt besteed, en ze beschrijft wat daarvan het effect is.
“Hoeveel uren er ook verstrijken, of de schemering valt, of de morgen aanbreekt, of er nu hele dagen voorbijgaan, iedereen zit daar als een dwaas in een sprakeloze wereld. … Er is niets dat de aandacht kan afleiden; er is niemand die je kunt imponeren. Alleen gelaten door de dienstdoende monnik zit iedereen van het begin tot het einde tegen een muur aan te kijken. De meditatiestok ligt zich te vervelen op de soetra-tafel. Hoe dikwijls je ook in slaap sukkelt, er is niemand die je de dienst bewijst om je wakker te maken.
En toch is het onmogelijk om vijf dagen te slapen. Je ogen gaan open, ook al wil je dat niet en je moet wel geconfronteerd worden met jezelf. Voor de eerste keer leerde ik echte zazen (de Oosterse traditie van zitmeditatie, BK) kennen, de zazen waar mensen met waarachtige menslievendheid naar toe geleid worden. Per slot is leven niet iets waar andere mensen je mee kunnen helpen en ze kunnen het ook niet voor jou doen. Je bent volslagen aan jezelf overgelaten. Je zit in een staat van bewustzijn, met rechte rug en met dit feit voor ogen.”
Vervolgens gaat ze in op de strenge methoden die elders op de mediterenden toegepast worden, zoals slaan met de kyosaku, de meditatiestok om je wakker te houden. Ze vindt dit een te gemakkelijke hoewel vaak wreed toegepaste wijze van oefenen: het leidt je af van je opdracht. Want zelfs al zou je mogen schreeuwen het zou je niet baten.
“Hoe meer we worstelen, des te modderiger wordt het water. Er is niemand [anders, BK] die ons kan redden; niemand [anders] die voor ons kan ademhalen; niemand [anders] die voor ons ziek wil worden. We moeten ons eigen leven leiden. Daarom moeten we vastberaden zen beoefenen.”
En een eind verder: “Zazen is een wereld waarin we alle begeertes van de geest hebben weggegooid, met inbegrip van alle vormen van zoeken en verwachten. Zazen is een wereld die uitgaat boven winst en verlies – zelfs boven het zoeken van verlichting. Je zit gewoonweg, en schudt je hele armzalige aard van je af.” (137vv.)

Back to top

Overzicht

Op grond van deze aanhalingen zou je kunnen denken dat dit boekje een introductie in zen-meditatie is, maar hoewel je de essentie daarvan goed leert kennen, is de methodiek niet het hoofdonderwerp. Dit boekje gaat over het leven van de auteur, we leren haar in een aantal opzichten beter en in sommige zelfs goed kennen. Ze vertelt terloops van haar ouders, haar opvoeding en haar training waarna ze de belangrijkste vrouwelijke zen-abdis van Japan werd. Ze vertelt van haar werk, van de lessen die ze zelf eerst moest leren, en hoe ze daardoor uiteindelijk anderen iets blijkt te kunnen leren. Of liever dat de essentie van samenleven is: elkaar helpen onszelf te helpen. En dat iedereen die hulp op een of andere wijze nodig heeft … en de vreugde van het medelevende leven kan delen.
Dit boekje bevat een groot aantal kleine verhaaltjes waarin levenslessen liggen opgesloten. De schrijfster maakt daarvoor gebruik van ons vermogen om situaties uit het leven van anderen en van onszelf te herkennen die ons een spiegel voorhouden. En ze is een meesteres in het open houden van het verhaal van ons leren: telkens blijkt dat er nog wel een nieuwe laag van wijsheid in de werkelijkheid is aan te boren die we ons eigen (zouden) kunnen maken (als we er oog voor willen hebben …). Als voorbeeld komen momenten uit haar eigen leven voorbij, maar ook verhalen van oude meesters of personen die zij ontmoet heeft. Vaak geïllustreerd aan enkele treffende regels uit een oud of modern Japans, Chinees of Westers gedicht. Er is ook veel onderliggende humor, tot ingehouden zelfspot toe (Aoyama is zowel een welopgevoede dame van stand als een heel gewoon mens …).

Back to top

Beoordeling

En zo kunnen we niet alleen veel plezier beleven aan dit boekje dat niet voor niets zijn derde druk beleeft. We kunnen ook ervaren hoe een Japanse vrouwelijke zen-abdis en woordkunstenares, tevens bedreven in andere Japanse tradities, zichzelf ervaart, zichzelf tegenkomt en daarvan leert. Een inspirerend voorbeeld voor wie de lessen die in haar verhaaltjes en leven wil zien en ter harte neemt. En een prachtig leesboekje dat sowieso het nodige te denken geeft. Laat ik daarom eindigen met nog een citaat, ditmaal uit het eerste verhaaltje in het boek …
“Het water van de rivier in het dal stroomt altijd. Het haast zich voort en staat geen ogenblik stil. Voor mij is dit het geluid van de tijd. Het water van de tijd stroomt glinsterend over de rivierbedding van de kosmos. En hoewel veel langzamer dan het water stromen stenen, bomen, huizen en steden ook. Ja, menselijk leven en alwat leeft is in beweging. Gedachten en cultuur, ook zij stromen. Dat iets van dit alles onveranderlijk zou zijn is slechts een illusie.
Wij mensen doen alle mogelijke moeite om de dingen te houden zoals ze zijn, omdat alleen menselijke wezens de vergankelijkheid van alles betreuren. En toch, hoe wij ook treuren en protesteren, het is niet mogelijk de stroom van alles tegen te houden.”
En even verderop: “Als de golven in onze geest kalmeren kunnen we uit de stemmen van het water, van kiezelstenen, gras, bomen, rivieren en bergen horen wat ze ons te zeggen hebben. Als onze gedachten in beslag genomen worden door gebeurtenissen in de buitenwereld dan geeft al dit onbewuste leven geen geluid meer.” En:
“Als we onderbewust luisteren naar het geluid van stromend water lijkt het dan niet of het een ritme creëert? En toch gaat geen enkele druppel water tweemaal over dezelfde rots en verandert het gemurmel van het water dat over de rots stroomt, constant. Het onveranderlijke is slechts een illusie van de menselijke oren, ogen en geest … Water dat eenmaal over een rivierbedding gestroomd heeft, kan nooit meer terugkeren op zijn loop. Met het menselijk leven is het niet anders.” (7v.)

Back to top

Ten slotte

Het direct voorgaande is bij u aangekomen? Dit boekje is een simpele gids in boeddhisme en in zen, is troostrijk, cultureel interessant, staat vol boeiende citaten, en kan uiterst leerzaam zijn voor wie er een of meer levenslessen uit wil halen. Net als het boek Zen-begin van Shunryu Suzuki direct op de vrouw en de man af en toch ook heel openend en troostrijk; herkenbaar zich bewegend binnen de Zentraditie, en tegelijk universeel. Een blijvende aanrader.
Ik weid hier niet uit over verschillende andere thema’s – zowel algemene levens-, boeddhistische als zen-thema’s – die door het boekje heen terugkeren; die te vinden lijkt me een leuke manier om ervan te genieten.
P.S. Nog een kleinigheid. Wonderlijk dat nogal wat spatiefouten (ergens tussen de tien en de twintig keer, schat ik, wordt een spatie in plaats van voor de eerste letter van het volgende woord erna gezet of zelfs weggelaten) zijn blijven staan. Weliswaar zijn ze slechts matig hinderlijk. Het kleine nadeel van een groot voordeel? Of moet juist bij automatisch werkende tekstverwerkingsprogramma’s zo’n fout vermeden worden?

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/zen-zaden | Version 2.001 29 August 2010 (version 1.1: 25 August 2010)

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.