BK-Books.eu » Besprekingen » Wat is het met Loes?

Bespreking van...

Wim Jungmann, Wat is het met Loes?: Dagboek van een voorbij leven, met bijdragen van Jan Carmiggelt en Bart Jungmann, Zutphen (Plataan) z.j. (=2005), 117pp.

Dit boekje is intrigerend vanwege het woord ‘voorbij’ in de titel. De inhoud bestaat voornamelijk uit twee onderdelen. Het eerste wordt gevormd door de dagboeknotities van Wim Jungmann, bekend voormalig journalist, in de laatste maanden van het leven van zijn vrouw Loes en naar zal blijken ook dat van hem. Waaruit een doorbrekend besef naar voren komt, dat het leven nu echt voorbij is. Jarenlang – hun leeftijden waren halverwege de tachtig – hebben ze de lichamelijke en geestelijke achteruitgang weten te beheersen, en dat lijkt nu ineens in toenemende mate weg te vallen. Het loopt bijna sneller af dan met de geest bij valt te houden, een bijzondere ervaring. De ervaringen zijn erg herkenbaar en spreken daarom de lezer direct aan. Hun kinderen voegden enkele pagina’s toe over de laatste weken van Wim Jungmann zelf.
Het tweede onderdeel is een terugblik van een van de kinderen op het leven van Wim en Loes, die een bijzonder gezin vormden met van beide kanten meegekomen kinderen en eigen kinderen. In een context van strijd om het bestaan en ontwikkelingen van de maatschappij en van hun karakter. Een liefdevol overzicht en eerbetoon dat ook een boeiend tijdsbeeld oplevert.
Een boekje dat in zijn onopgesmuktheid en indringendheid te denken geeft. Waardevol, vind ik, want menselijk. En in zijn uniekheid opvallend universeel.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...