BK-Books.eu » Besprekingen » Wat is het met Loes?

Bespreking van...

Wim Jungmann, Wat is het met Loes?: Dagboek van een voorbij leven, met bijdragen van Jan Carmiggelt en Bart Jungmann, Zutphen (Plataan) z.j. (=2005), 117pp.

Dit boekje is intrigerend vanwege het woord ‘voorbij’ in de titel. De inhoud bestaat voornamelijk uit twee onderdelen. Het eerste wordt gevormd door de dagboeknotities van Wim Jungmann, bekend voormalig journalist, in de laatste maanden van het leven van zijn vrouw Loes en naar zal blijken ook dat van hem. Waaruit een doorbrekend besef naar voren komt, dat het leven nu echt voorbij is. Jarenlang – hun leeftijden waren halverwege de tachtig – hebben ze de lichamelijke en geestelijke achteruitgang weten te beheersen, en dat lijkt nu ineens in toenemende mate weg te vallen. Het loopt bijna sneller af dan met de geest bij valt te houden, een bijzondere ervaring. De ervaringen zijn erg herkenbaar en spreken daarom de lezer direct aan. Hun kinderen voegden enkele pagina’s toe over de laatste weken van Wim Jungmann zelf.
Het tweede onderdeel is een terugblik van een van de kinderen op het leven van Wim en Loes, die een bijzonder gezin vormden met van beide kanten meegekomen kinderen en eigen kinderen. In een context van strijd om het bestaan en ontwikkelingen van de maatschappij en van hun karakter. Een liefdevol overzicht en eerbetoon dat ook een boeiend tijdsbeeld oplevert.
Een boekje dat in zijn onopgesmuktheid en indringendheid te denken geeft. Waardevol, vind ik, want menselijk. En in zijn uniekheid opvallend universeel.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.