BK-Books.eu » Besprekingen » Wachten op de barbaren; Langzame man

Bespreking van...

… J.M. Coetzee, Wachten op de barbaren, Vertaling Peter Bergsma, Amsterdam (Cossee) 2003-2e druk (2002-1e), 237pp.;
idem, Langzame man, Vertaling Peter Bergsma, Amsterdam (Cossee) 2005, 285pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , ,

Uiterst lezenswaardig vanwege de thema’s en uiterst plezierig om te lezen vanwege de spanning waarmee de thema’s in de loop van de verhalen uitgewerkt worden. De inhoud van de boeken is op het eerste gezicht erg verschillend, al hebben beide een oudere man als hoofdpersoon, zoals meer boeken van Coetzee. Zoals steeds bij Coetzee is de beschrijving van concrete situaties afgewisseld of zelfs dooreengevlochten met ethische vraagstellingen, vaak in de vorm van innerlijke dialogen maar soms ook in expliciete dialogen tussen de personen in de romans. Wachten op de barbaren stamt al uit 1980 en is een boek dat je niet vergeet, misschien een meesterwerk te noemen omdat het zowel zeer inleefbaar is als gesitueerd in een uithoek, wat verrassende perspectieven en momenten oplevert. Eenzame man uit 2005 lijkt op andere recente romans van Coetzee als In ongenade; het bijzondere is dat de problematiek van de hoofdpersoon hier uitgewerkt wordt in een eerst voornamelijk innerlijke dialoog en vervolgens in die met een fictieve zij het voor de lezers van Coetzee bekende persoon, zijn alter ego Elisabeth Costello. Volgens sommigen is dit een mislukte noodgreep om deze roman te redden toen Coetzee erin vastliep. Voor mij is het verschijnen en opnemen van Costello in de roman geen enkel probleem want de sterk ethische dialogen met haar zijn niet alleen zinnig, treffend en soms humoristisch maar het verhaal van de roman wordt verder keurig uitgewerkt tot een onverwacht maar niet onbegrijpelijk einde. We weten dan ook welke problematiek Coetzee met deze roman en zijn titel wilde aanpakken, en dat levert de nodige inzichten en veel leesplezier op.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.