BK-Books.eu » Besprekingen » Wachten op de barbaren; Langzame man

Bespreking van...

… J.M. Coetzee, Wachten op de barbaren, Vertaling Peter Bergsma, Amsterdam (Cossee) 2003-2e druk (2002-1e), 237pp.;
idem, Langzame man, Vertaling Peter Bergsma, Amsterdam (Cossee) 2005, 285pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , ,

Uiterst lezenswaardig vanwege de thema’s en uiterst plezierig om te lezen vanwege de spanning waarmee de thema’s in de loop van de verhalen uitgewerkt worden. De inhoud van de boeken is op het eerste gezicht erg verschillend, al hebben beide een oudere man als hoofdpersoon, zoals meer boeken van Coetzee. Zoals steeds bij Coetzee is de beschrijving van concrete situaties afgewisseld of zelfs dooreengevlochten met ethische vraagstellingen, vaak in de vorm van innerlijke dialogen maar soms ook in expliciete dialogen tussen de personen in de romans. Wachten op de barbaren stamt al uit 1980 en is een boek dat je niet vergeet, misschien een meesterwerk te noemen omdat het zowel zeer inleefbaar is als gesitueerd in een uithoek, wat verrassende perspectieven en momenten oplevert. Eenzame man uit 2005 lijkt op andere recente romans van Coetzee als In ongenade; het bijzondere is dat de problematiek van de hoofdpersoon hier uitgewerkt wordt in een eerst voornamelijk innerlijke dialoog en vervolgens in die met een fictieve zij het voor de lezers van Coetzee bekende persoon, zijn alter ego Elisabeth Costello. Volgens sommigen is dit een mislukte noodgreep om deze roman te redden toen Coetzee erin vastliep. Voor mij is het verschijnen en opnemen van Costello in de roman geen enkel probleem want de sterk ethische dialogen met haar zijn niet alleen zinnig, treffend en soms humoristisch maar het verhaal van de roman wordt verder keurig uitgewerkt tot een onverwacht maar niet onbegrijpelijk einde. We weten dan ook welke problematiek Coetzee met deze roman en zijn titel wilde aanpakken, en dat levert de nodige inzichten en veel leesplezier op.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

Sint Laurens op Walcheren is mijn geboortedorp (1947); mijn ouders waren † Leen Koole en † Suzan (San) Huibregtse; mijn zus is Jopie en mijn broers zijn Wibo en † Rien. Mijn jeugdvrienden waren † Peter Karstanje en Wim Wattel. Nel Knip is mijn levenspartner. Wij wonen in Driebergen na Amsterdam en Tiel. Wij kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. Ik werkte als wetenschappelijk medewerker filosofie in Amsterdam, cursusleider religie en samenleving in Driebergen, universitair bibliotheekmedewerker in Amsterdam, Utrecht en Den Haag (KB). Uiteindelijk als vertaler en auteur. Na het gymnasium studeerde ik in Amsterdam theologie (was vier jaar student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik vertaalde en schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Na onze pensionering zijn Nel en ik onder meer bezig met: onze kleinkinderen, andere contacten, diverse activiteiten en lezen.