BK-Books.eu » Besprekingen » Verre jaren

Bespreking van...

Konstantin Paustovskij, Verre jaren: Herinneringen uit het tsaristische Rusland, Vertaald door Wim Hartog, Amsterdam (Arbeiderspers) 1991-Zesde druk, 332 pp.
idem, Onrustige jeugd: Prelude op de Russische Revolutie, Vertaald door Wim Hartog, Met een nawoord van Martin Ros, Amsterdam (Arbeiderspers) 1992, 301 pp.

Paustovskij vertelt, met ervaringen uit zijn leven als rode draad, over het Rusland van eind vorige eeuw (eerste deel) en van de tijd voorafgaand aan de Russische Revolutie. Hij beschrijft landschappen, mensen, karakteristieke gebeurtenissen, levensschetsen, en maakt opmerkingen over de taal. Hij stemt weemoedig, is romantisch, en laat je delen in zijn hartstocht voor Rusland en voor de taal. Tegelijk laat hij maatschappelijke tegenstellingen zien, en veel meer. De stad, het platteland, de oorlog, de natuur, de kleinheid van mensen en de grootheid van de taal en van het delen van emoties en dus ook van mensen. Ieder deel heeft vele hoofdstukjes, na een tijdje worden de indrukken teveel en leg je het boek weg. Maar na een tijd kan je het weer niet laten en word je er weer naar toe getrokken en lees je verder. Behalve prettig om te lezen ook boeiend en informatief over het land en zijn geschiedenis.
Dit zijn de eerste twee delen van een zesdelige reeks.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens, en studeerde vanaf 1965 in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en een inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en buiten alle tegenstellingen", te verschijnen in 2020.