BK-Books.eu » Besprekingen » Verhalen uit Kolyma

Bespreking van...

Varlam Sjalamov, Verhalen uit Kolyma, [Vertaald door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen, met Voorwoord van John Glad en met Aantekeningen,] Amsterdam (Uitgeverij Bert Bakker) 1996, 231 pp.
Idem, Berichten uit Kolyma, Vertaling Marja Wiebes en Yolanda Bloemen, [Met aantekeningen,] Amsterdam (Uitgeverij De Bezige Bij) 2001- derde druk, 904 pp.

Indrukwekkend beeld van de dwangarbeiderskampen onder Stalin. Extreme, ijzingwekkende realiteiten in fysiek en moreel opzicht; en over hoe mensen dit doorstaan … . Versterkt (en verzacht) door knappe literaire vormgeving.

De verhalen uit de kleine bundel zijn alle terug te vinden in de grote, zij het soms met een andere titel.

Alles bij elkaar een weergaloos menselijk, literair en historisch document.

Sjalamov heeft niet alleen maar een ongelooflijk knappe literaire prestatie geleverd. Hij heeft tevens het onvergelijkelijke lijden en het kwaad van zijn kamptijd en die van zijn lotgenoten omgezet in levenslessen inzake mededogen en menselijke waarde, door onder andere scherpe observaties en principiële standvastigheid, en het brengen van onvoorstelbaar zware offers.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.