BK-Books.eu » Besprekingen » Verhalen uit Kolyma

Bespreking van...

Varlam Sjalamov, Verhalen uit Kolyma, [Vertaald door Marja Wiebes en Yolanda Bloemen, met Voorwoord van John Glad en met Aantekeningen,] Amsterdam (Uitgeverij Bert Bakker) 1996, 231 pp.
Idem, Berichten uit Kolyma, Vertaling Marja Wiebes en Yolanda Bloemen, [Met aantekeningen,] Amsterdam (Uitgeverij De Bezige Bij) 2001- derde druk, 904 pp.

Indrukwekkend beeld van de dwangarbeiderskampen onder Stalin. Extreme, ijzingwekkende realiteiten in fysiek en moreel opzicht; en over hoe mensen dit doorstaan … . Versterkt (en verzacht) door knappe literaire vormgeving.

De verhalen uit de kleine bundel zijn alle terug te vinden in de grote, zij het soms met een andere titel.

Alles bij elkaar een weergaloos menselijk, literair en historisch document.

Sjalamov heeft niet alleen maar een ongelooflijk knappe literaire prestatie geleverd. Hij heeft tevens het onvergelijkelijke lijden en het kwaad van zijn kamptijd en die van zijn lotgenoten omgezet in levenslessen inzake mededogen en menselijke waarde, door onder andere scherpe observaties en principiële standvastigheid, en het brengen van onvoorstelbaar zware offers.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...