BK-Books.eu » Besprekingen » Unum necessarium [Het ene nodige]

Bespreking van...

Johannes Amos Comenius, Unum necessarium [Het ene nodige], Haarlem (Rozekruis Pers) 1983, [Uit het Latijn vertaald en van een woord vooraf en noten voorzien door R.A.B. Oosterhuis, Tweede herziene druk, Bewerkt naar de eerste uitgave, Utrecht 1929] 155 pp.

Zie de opmerking vooraf.
De 77-jarige Comenius schreef dit ’testament’ in Amsterdam twee jaar voor zijn dood. Het verscheen daar in 1668. Ook als men het niet in alles met de auteur eens is, zal men getroffen zijn door de geest van dit meesterwerk en er veel van kunnen leren. Het voorwoord is zeer informatief over leven en werken van Comenius.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...