BK-Books.eu » Besprekingen » Tsimtsoum

Bespreking van...

Marc-Alain Ouaknin, Tsimtsoum: Introduction à la méditation hébraïque, Paris (Albin Michel) 1992, [met uitgebreide literatuurlijst, ]252pp.

Achter de titel van deze Franse pocket verbergt zich mogelijk een waardevolle inleiding van een deskundige rabbijn over de meditatie in de joodse Traditie (Kabbala). Het woord hebreeuwse woord tsimtsoum (Frans)of Zimzum (Duits) staat voor de ‘beweging naar binnen’ (inkeer tot zichzelf), in de eerste plaats van God en vervolgens ook van de mens. Dit idee heeft in de geschiedenis een invloedrijke rol gespeeld, onder andere bij de filosofen Schelling – als ‘Contraction Gottes’ – en Marx als basis voor hun dialectische idealisme respectievelijk materialisme. De auteur presenteert zich als kenner van de moderne filosofie van Levinas en vele andere moderne (meest Franse) filosofen, maar niet minder van de geschiedenis van de joodse Traditie: de Kabbala, het chassidisme en vele andere werken van vermaarde rabbijnen, waaronder de Talmoed. Hij legt de traditie uit in woorden en denkbeelden van deze moderne filosofen (Levinas is degene die het denken van Heidegger gebruikte om een nieuwe uitleg aan de joodse traditie te geven). Het is voorzover ik heb kunnen zien, zeer helder en overzichtelijk maar ik heb het niet doorgeworsteld. Ik geef het alleen door als hint. Het bevat een indrukwekkende literatuurlijst.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.