BK-Books.eu » Besprekingen » Tsimtsoum

Bespreking van...

Marc-Alain Ouaknin, Tsimtsoum: Introduction à la méditation hébraïque, Paris (Albin Michel) 1992, [met uitgebreide literatuurlijst, ]252pp.

Achter de titel van deze Franse pocket verbergt zich mogelijk een waardevolle inleiding van een deskundige rabbijn over de meditatie in de joodse Traditie (Kabbala). Het woord hebreeuwse woord tsimtsoum (Frans)of Zimzum (Duits) staat voor de ‘beweging naar binnen’ (inkeer tot zichzelf), in de eerste plaats van God en vervolgens ook van de mens. Dit idee heeft in de geschiedenis een invloedrijke rol gespeeld, onder andere bij de filosofen Schelling – als ‘Contraction Gottes’ – en Marx als basis voor hun dialectische idealisme respectievelijk materialisme. De auteur presenteert zich als kenner van de moderne filosofie van Levinas en vele andere moderne (meest Franse) filosofen, maar niet minder van de geschiedenis van de joodse Traditie: de Kabbala, het chassidisme en vele andere werken van vermaarde rabbijnen, waaronder de Talmoed. Hij legt de traditie uit in woorden en denkbeelden van deze moderne filosofen (Levinas is degene die het denken van Heidegger gebruikte om een nieuwe uitleg aan de joodse traditie te geven). Het is voorzover ik heb kunnen zien, zeer helder en overzichtelijk maar ik heb het niet doorgeworsteld. Ik geef het alleen door als hint. Het bevat een indrukwekkende literatuurlijst.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...