BK-Books.eu » Besprekingen » The Experience of No-Self

Bespreking van...

Bernadette Roberts, The Experience of No-Self: A Contemplative Journey, Boston / London (Shambhala) 1984, 204pp.
Idem, The Path to No-Self: Life at the Center, Boston / London (Shambhala) 1985, 214pp.
Idem, What is self?: A Study of the Spiritual Journey in Terms of Consciousness, Austin, Texas (Mary Botsford Goens) 1989, 216pp.

Deze boeken zijn het verslag van een opmerkelijke weg van persoonlijke ervaring en het vatten ervan in begrippen van de religieuze psychologie, waarbij het christelijke uitgangspunt van de auteur wordt verrijkt met een vergelijking met oosterse ervaringen en psychologieën. De eerste twee boeken zijn vooral ervaringsverslag.
In het derde boek heb ik nog niet gelezen: Part II, dat een vergelijking is van drie visies op bewustzijn, te weten van het hindoeïsme, van Jung en van haarzelf, en waarin ook het boeddhisme nog ter sprake komt.
De schrijfster zegt zich uitsluitend op eigen ervaring te baseren – die ook uit haar beide voorgaande boeken een heel eind bekend zijn – en is stellig over de betekenis ervan, en de verschillende stadia en niveaus ervan. Haar verwoording is toch vooral gebaseerd op christelijke voorstellingen. Maar zij is ook geïnteresseerd in vergelijkbare ervaringen van anderen, en doet een uiterst waardevolle poging om de hare te verduidelijken en een basis voor vergelijking te scheppen. Zij komt wel voor het dilemma te staan dat de ervaring van haar en van haar lezers mogelijk erg verschilt, en trekt zich dan toch enigszins terug op haar eigen voorstellingswereld. Maar hoewel haar beschrijvingen geen makkelijke kost zijn, is er wel veel van te leren vermoed ik. Ik vind het fascinerende, hoewel niet altijd gemakkelijke lectuur.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...