BK-Books.eu » Besprekingen » THE EGYPTIAN ORIGIN OF CHRISTIANITY

Bespreking van...

Lisa Ann Bargeman, THE EGYPTIAN ORIGIN OF CHRISTIANITY, [ met bibliografie en noten,] 1stBooks – rev. 07/14/03 (e-book), 2002, 124 pp.

Fascinerende titel, helaas is dit voor een leek in de egyptologie en de andere culturen van de oudheid een niet in alle opzichten direct inzichtelijk boek (ook verschenen met hardcover en met paperback). Boeiende en treffende parallellen tussen de egyptische religieuze teksten en gebruiken enerzijds en bijbelse en christelijke, met name rooms-katholieke, anderzijds. Maar weinig wetenschappelijk inzichtelijke verheldering van achtergronden en van de – overigens zo te zien goede – motieven van de auteur. Wellicht dat iemand die de onderwerpen, de bronnen en de genoemde literatuur beter kent, beter kan beoordelen wat de waarde van dit boek is. Verder dan het aangeven van parallellen en van de noodzaak van verdere studie komt dit boek nauwelijks. Wel wordt duidelijk dat van dit onderwerp veel meer te maken is. De auteur verantwoordt de keuze van haar vergelijkingen en de indeling van haar onderwerp ook niet voldoende om houvast te bieden. Hopelijk komt een en ander ooit beter uit de verf. De verbanden tussen Egypte en het hellenisme, en tussen Egypte en het christendom in wording lijken dat te verdienen. Waarom de auteur ook chinese en andere parallellen aanhaalt, begrijp ik niet goed, tenzij om aan te duiden dat vergelijkende godsdienstwetenschap zinvol is. Maar dat is maar ??n aspect. Vervolgens zou je toch alle vergelijkingen afzonderlijk en gezamenlijk op hun waarde en op hun relevantie beoordeeld willen zien, en dat gebeurt hier nog niet. Maar misschien is dat bij de huidige stand van de wetenschappen op dit terrein nog een te grote wens. Waar is – of wie kent – het nog interessantere boek of overzichtsartikel op dit terrein?

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.