BK-Books.eu » Besprekingen » Terug naar de Bron 2

Bespreking van...

Valentinus, Inayat Khan en Hermes Trismegistus: Terug naar de Bron 2, Bijdragen van G. Quispel, H.J. Witteveen, J.R. Ritman: Symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis, Haarlem(Rozekruis Pers)2003, 43 pp.

Heldere lezingen van drie Nederlandse nestoren van de spirituele kennis, gehouden op 10 mei 2003.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...