BK-Books.eu » Besprekingen » Strategie slaat terug!

Bespreking van...

Henry Mintzberg / Bruce Ahlstrand / Joseph Lampel, Strategie slaat terug!, Amsterdam (Pearson Education) 2005, 186pp. [bespreking door Nel Knip]

Een boek van Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand en Joseph Lampel. Alle drie goede bekenden op het terrein van publicaties over management, leiderschap en alles wat er bij kan horen. Samen hebben ze ook het boek Strategy Safari geschreven en hebben ze plannen om nog meer gezamenlijke publicaties te maken.
Het boek heeft de bedoeling strategie minder serieus te nemen en zo tot betere strategieën bij te dragen. Hun vorige boek Strategy Safari is volgens hen zelf bedoeld voor het hoofd, dit boek is bedoeld voor het hart. Het geeft beelden, impressies en inzichten.
Het is bedoeld om ons (managers en planners) de ogen te openen met hulp van soms wat dwaas aandoende artikelen, verhalen, anekdotes.
Jammer, maar wat mij betreft is dat niet gelukt. Het is meer een herhaling van zetten met veel bekende stof (putten uit eigen werk) en af en toe iets nieuws wat niet echt nieuw lijkt. “De kleren van de keizer” wordt opgevoerd als één van de beelden. Levert dit beeld slagkracht?
De inleiding “Strategie met een knipoog” belooft veel, maar uiteindelijk is het opnieuw een opsomming van wat de heren al eerder geschreven hebben, hetzij in eigen boeken, hetzij in artikelen al dan niet in commentaar op collega auteurs.
Zou je kunnen zeggen dat de ervaring toeneemt, maar dat de verscheidenheid in ervaring afneemt? Het nieuwe blijft beperkt tot het in sneltreinvaart doorwerken van direct toepasbare al eerder gepubliceerde concepten.
Het is wellicht een handig naslagwerkje voor studenten of voor managers die dreigen vast te lopen in een eigen concept. Maar een boek voor het hart?
De magie en de kunstwereld wordt er bij gehaald, de verleiding wordt erbij gehaald. Maar nergens wordt het hart verleid om tot een ander concept te komen.
Managementconcepten, hoewel vaak gebracht als DE WAARHEID, leverden toch vaak een uitdaging om iets eens op een nieuwe wijze te bekijken. Dit boek is een verzameling van ‘kijkwijzen’ met daarbij de aantekening: gebruik je verstand en negeer je emoties en intuïtie niet. Zeker dat heeft met je hart te maken
Gelukkig zijn er veel boeken op de markt die wel nieuwe inzichten bieden voor het hoofd en voor het hart. Ik kan de lezer aanraden iets te lezen uit het aanbod waarvan recensies staan op deze site.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...