BK-Books.eu » Besprekingen » Sneeuw

Bespreking van...

Orhan Pamuk, Sneeuw: Roman: Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn & Hanneke van der Heijden, Amsterdam/Antwerpen (De Arbeiderspers) 2004-3e druk, 471pp.

Sneeuw is een meesterwerk. Een Turkse dichter die over is uit Duitsland bezoekt op verzoek ’toevallig’ – hij heeft een journalistieke opdracht aangenomen maar is ook verliefd op een daar wonende vrouw – de plaats Kars in Oost-Turkije en beleeft daar in de context van een winterse sneeuw-aanval een plaatselijke ‘staatsgreep’. In deze meesterlijk gecomponeerde en vertelde roman die je ademloos in het lezen of beter: in het gebeuren meeneemt, komen niet alleen een eindeloze hoeveelheid menselijke, maatschappelijke, culturele en politieke thema’s aan de orde maar ook een beschrijving van het leven in de vele gebieden en plaatsen waar Turken wonen, en de tegenstellingen die zich daarbij voordoen. Pamuk heeft daar echter een universeel gebeuren van gemaakt dat direct toepasbaar lijkt op andere plaatsen en tijden, zo dicht zitten de personen en hun dubbele agenda’s, hun karakters, en hun gedragingen de lezer op de huid. Van de rol van poëzie en letterkunde in de samenleving tot die van het hoofddoekje. En veel veel meer. Aan het eind moet de verteller dan ook huilen. Hij heeft zijn hart achtergelaten – of neergelegd in deze roman?

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...