BK-Books.eu » Besprekingen » Schrijven voor het beeldscherm

Bespreking van...

Willem Hendrikx, Schrijven voor het beeldscherm: Internet[,] Weblogs en Wiki[,] Intranet, met Literatuuropgave en Register, Den Haag (SDU Uitgevers) 2006-vierde geactualiseerde druk, 223pp.

Dit boek behandelt alle aspecten van schrijven voor het beeldscherm in een heldere volgorde en met veel nuttige verwijzingen en goede tips. De jarenlange ervaring van de auteur met het onderwerp – als schrijver en als docent – heeft samen met deze ijzersterke opzet en vormgeving een ongeëvenaard praktisch handboek opgeleverd.
Belangrijk is vooral dat je als beoogd tekstschrijver door dit boek een goed idee krijgt van wat er zoal speelt bij de communicatie via het beeldscherm. Omdat die ontwikkelingen nog sterk in beweging zijn – de illustraties van websites blijken bij iedere druk vernieuwd te moeten worden! – is het waardevol dat je door dit boek gespitst wordt op het signaleren en bijhouden daarvan. Groot winstpunt van dit boek is dat je niet verdwaalt in de mogelijkheden maar structureel op weg geholpen wordt passend bij je eigen situatie en soorten tekst.
Na een overzichtelijke inleiding bestaat het boek uit twee delen. Eerst een deel waarin alle aspecten via een logische structuur achtereenvolgens aan de orde komen. Dan een deel waar apart soorten tekst behandeld worden. Het eerste hoofdstuk van het eerste deel is ten slotte – of als lekkermakertje – een twaalfstappenplan om in kort bestek een eind op weg te komen met een aantal relevante beslissingen. Dat het boek als gezegd vol staat met tips en adviezen, checklistjes en voorbeelden, en ook nog een goed register bevat, verhoogt de waarde enorm.
Technische aspecten – softwarematige en programmeertechnische – komen niet aan bod behalve aanduidenderwijs. Het accent ligt helemaal op de redactionele kant, inclusief de benodigde planning. Een aanrader voor ieder die een eigen website op wil zetten, of die de inhoud van een website verzorgt, en tevens voor iedere redacteur of tekstschrijver die wel eens met het beeldscherm te maken heeft. Iedereen dus.
Bovendien een plezier om te lezen, te bekijken en ter hand te nemen.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...