BK-Books.eu » Besprekingen » Psychological Self-Help

Bespreking van...

… Clayton E. Tucker-Ladd, Psychological Self-Help, ( Mental Health Net ) 2000, meer dan 1000 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , ,

Goed overzicht van mogelijke (eigen) psychische problemen met de bedoeling om ze zelf aan te pakken, zeer praktisch. Met een inleiding hoe ermee om te gaan en valkuilen te vermijden, met steeds een overzicht van de belangrijkste benodigde inzichten en theorieën, en vooral veel methoden en tips. Door een bekwaam klinisch psycholoog met veel ervaring. Ik heb het boek zelf gebruikt als een soort screening om te kijken waar sterke en mogelijk kwetsbare plekken zitten in mijn psyche, voorzover ik die op dit moment kan zien en ervaren. Maar het is heel goed mogelijk afzonderlijke onderwerpen bij de kop te pakken; het boek zit boordevol interne verwijzingen en verwijzingen naar de belangrijkste literatuur waarover het de indruk maakt een afgewogen oordeel te geven. Het boek vraagt wel minstens middelbare-schoolniveau van de lezer (bovendien een goede kennis van de Engelse taal!). Het boek kan – via de link hierboven – per deel van een hoofdstuk op de eigen computer bekeken en desgewenst binnengehaald en afgedrukt worden. Er is geen belangrijk onderwerp of het wordt hier al dan niet uitgebreid behandeld!

Zoals de auteur zelf terecht opmerkt in het inleidende hoofdstuk: er is op dit terrein veel onkunde en onwetendheid, en er worden veel halve of hele onwaarheden verkocht. En: eigenlijk zou iedereen op school de belangrijkste elementen van deze kennis onderwezen behoren te krijgen. Dit boek is daarom alleen al een uiterst waardevol overzicht van een belangrijk stuk van onze kennis, te weten die van de werking van onze eigen psyche, volgens de huidige stand van wetenschap. De auteur behandelt ook misverstanden en waanideeën over het functioneren van onze geest. (Latere toevoeging: Het boek vervangt uiteraard niet het voorhouden van de spiegel door welwillende helpers – vriend, partner, therapeut of andere helper – die juist onze blinde vlekken kunnen helpen aanwijzen, al gaat het er uiteindelijk om dat we leren naar ons zelf te kijken en daar consequenties uit te trekken.)

Het boek is wellicht op een enkele plaats een klein beetje te praktisch en Amerikaans naar onze smaak (waarmee ik niet bedoel dat het boek geen diepgang heeft, alleen dat het heel makkelijk van het ene belangrijke punt naar het andere overstapt). Daar staat tegenover dat ik een zo goed gedocumenteerd overzicht met zulke goede verwijzingen nergens anders zou weten te vinden (hij bespreekt niet alleen de belangrijkste oudere en recentere maar ook een aantal populaire boeken over deelonderwerpen en laat zien wat er aan mankeert). De auteur laat bovendien duidelijk merken open te staan voor verbetering en het opheffen van eenzijdigheden en vooroordelen.

Een zeer prettig en mogelijk uiterst nuttig boek! Aanbevolen.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.