BK-Books.eu » Besprekingen » Pnin

Bespreking van...

Vladimir Nabokov, Pnin: Roman, Vertaling Else Hoog, Amsterdam (Uitgeverij De Bezige Bij) 1993, 177 pp.

Een leesgenoegen en een intellectueel genoegen. De vermakelijke geschiedenissen van de uit Rusland afkomstige Professor Pnin in de Verenigde Staten van Amerika werpen ongetwijfeld veel zijwaarts licht op de wederwaardigheden die Nabokov zelf heeft meegemaakt: het Russische milieu voor 1917 en daarna van de emigré’s in Parijs en verder, vervolgens het academisch milieu in de vijftiger jaren (en misschien lange tijd ervoor en erna) – en vooral de scherpzinnigheden en eigenaardigheden van Nabokov zelf, die als auteur treffende observaties trefzeker weergeeft en over grote kennis, een zeer goed geheugen en veel humor beschikt.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens, en studeerde vanaf 1965 in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en een inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en buiten alle tegenstellingen", te verschijnen in 2020.