BK-Books.eu » Besprekingen » Onsterfelijkheid voor beginners

Bespreking van...

… Ellen de Bruin, Onsterfelijkheid voor beginners: alles wat je wilt weten over het eeuwige leven, Amsterdam/Antwerpen(Contact)2009, 227 pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

De schrijfster biedt informatie aan over de mogelijkheden die mensen bedacht hebben om jong en gezond te blijven en eeuwig te blijven leven. Ze doet onderzoek naar de effectiviteit van deze mogelijkheden en geeft een stroomschema waarmee je snel kunt uitzoeken welke manier voor jou het meest aangewezen zou zijn.
Het boek is interessant voor mensen die op een makkelijk leesbare manier informatie willen krijgen over ‘hoe te voorkomen dat je ouder wordt en uiteindelijk sterft’. Dit onderwerp houdt velen bezig.
Deze recensie kan potentiële lezers helpen een keuze te maken om het boek inderdaad te gaan lezen.

Overzicht

In de inleiding geeft de schrijfster aan waarom ze dit boek heeft geschreven. De meeste mensen zijn in hun leven bezig met gezond leven, voorkomen dat je dood gaat, gedachten aan/dromen over het voortleven in een andere wereld, een wereld/ een leven na de aardse dood. In dit boekje voor beginners op dit terrein worden vier methoden nader toegelicht. Het leven met hulp van de medische wetenschap en de gezondheidsindustrie zo lang mogelijk voortzetten in de hoop dat de wetenschap tijdig iets ontdekt zodat je het doodgaan kunt voorkomen. Een tweede methode is wel doodgaan, maar je direct laten invriezen op een bepaalde manier en weer laten ontdooien als de wetenschap heeft ontdekt hoe je lichaam gerepareerd kan worden, dus weer opstaan uit de dood. De derde mogelijkheid die wordt toegelicht in het boek is voortleven in een hiernamaals het liefst natuurlijk in de hemel. En de vierde methode waarover wordt geschreven is reïncarnatie, je geest leeft voort in een nieuw lichaam. In de epiloog wordt nog geschreven over symbolische onsterfelijkheid: bijvoorbeeld door beroemd te worden en zo te overleven omdat mensen over je blijven spreken. En in de epiloog wordt aandacht geschonken aan de vraag of onsterfelijkheid wel tot geluk leidt. Dit onderwerp komt in de literatuur veelvuldig voor.
Ook heeft het boek een uitgebreide verantwoording waar de schrijfster de informatie heeft gevonden waar zij in het boek over schrijft. Wil je meer weten dan is de informatie te vinden in de genoemde boeken en op de genoemde websites.

Back to top

Beoordeling

Ik ben het boek gaan lezen omdat ik, naar aanleiding van een interview met de schrijfster, nieuwsgierig was naar de manier waarop zij dit door mensen veel besproken en overdachte onderwerp structureerde en nieuwe informatie zou toevoegen zodat het gesprek zich verder kan verdiepen en de dromen voortgezet kunnen worden.
Ik begeef me veelal in een kring van mensen die er min of meer van uit gaat dat er een leven is na dit leven, op welke manier dan ook. Hetzij er is een hemel, hetzij één van de vele vormen van reïncarnatie staat ons te wachten na ons overlijden. Voor deze kring van mensen biedt het boek weinig nieuws. Daar is veel meer lezenswaardige informatie over.
Wel is het een leuk en lezenswaardig boek voor diegene die juist niet op deze manier naar onsterfelijkheid kijkt maar veel meer op zoek is naar medisch technisch handelen wat het mogelijk maakt om te overleven of weer opnieuw te gaan leven in een ‘gezondere’ tijd.
Het boek biedt informatie op dit terrein en je raakt geïnteresseerd in de gedachtegang en het leven van diegenen die hier naar op zoek zijn. Wat dat betreft zou iets meer aandacht voor de vraag of het onsterfelijk zijn wel geluk brengt volgens mij passend zijn geweest. Wat maakt dat mensen willen leven, expliciet willen voortleven en nog eens voortleven? Het liefst in hun eigen gezonde lijf en als dat niet kan dan is het goed dat hun geest voortleeft in een ander lichaam of in een uitvinding of kunstwerk of in de herinnering van familieleden en vrienden.
Het leuke van het boek is dat biologische wetenschap, magie en alchemie, kunst en psychologie en techniek oordeelsvrij bij elkaar gebracht worden in dit boek over ‘onsterfelijkheid’. Inderdaad voor beginners.
De test is een grappige toevoeging voor diegene die echt beginner op dit informatiegebied wil blijven.
Het boek is actueel. In de huidige maatschappij is het ‘hot item’ om het eigen leven te regisseren. Ook het regisseren van de eigen dood, als het leven genoeg geweest is, is een gespreksonderwerp in bredere kring. De wens naar onsterfelijkheid, het leven is nog niet genoeg, is een goede tegenhanger in dit gesprek. Het is goed dit te bezien vanuit verschillende culturen en in historisch perspectief, biologisch en psychologisch en religieus en spiritueel.
Het boek is prettig leesbaar geschreven, je hebt niet bepaalde voorkennis of intellectuele ontwikkeling nodig om het te kunnen volgen. Het levert eventueel nieuwe gezichtspunten of vindplaatsen voor verdere informatie.
De ondertitel ‘alles wat je wilt weten over het eeuwige leven’ lijkt mij veel te ruim. Een zelfhulpboek is het ook niet. Het boek kan je wel een plezierige middag of avond bezorgen doordat je ziet dat er volstrekt verschillende manieren zijn om iets te doen aan je eventuele behoefte/wens om te (over)leven en dat je bij alle manieren medestanders kunt vinden die er echt werk van hebben gemaakt om resultaat te bereiken op dit punt.

Heeft het boek voldoende toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande literatuur? Ja, dat denk ik wel. Al was het alleen al door de manier van schrijven. Het is luchtig, het is geen zware kost en toch is het geen niemendalletje. De informatie die bijeen gebracht is, ingeleid en toegelicht, laat zien dat het door de tijd heen een voortdurende bezigheid van mensen is geweest om zich bezig houden met mogelijkheden een einde aan dit leven te voorkomen en/of het leven elders voort te zetten. Het boek getuigt van de lust om te leven.

Is de prijs-kwaliteit verhouding oké? De € 15,00 is ongeveer net zo veel als een bioscoop kaartje. Dat lijkt mij een goede prijs voor een boek waar je je een avond mee kunt vermaken op een plezierige manier.

Back to top

Eindoordeel

Een plezierig en vlot geschreven boek over een onderwerp waar heel veel mensen vaak mee bezig zijn en een mening over hebben zonder dat er veel feitelijk materiaal is dat die mening staaft. In vogelvlucht biedt dit boek meerdere ingangen om materiaal te vinden en de eigen mening daarmee bij te stellen of te staven.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina


myspace visitor counter


© Boudewijn Koole – be free to cite and copy but please refer to this page or to www.bk-books.eu
URL: www.bk-books.eu/bespreking/onsterfelijkheid-voor-beginners | Version 2.001 16 March 2010 (version 1.1: 10 March 2010) | Author: Nel Knip

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.