BK-Books.eu » Besprekingen » On the Duality of Culture and Nature

Bespreking van...

David R. Loy, On the Duality of Culture and Nature, in: Philosophica, Vol. 55, January 1995, pp. 9-35 [Het artikel is op Internet te vinden: http://sino-sv3.sino.uni-heidelberg.de/FULLTEXT/JR-ENG/loy3.htm .]

In dit zeer rijke artikel met verwijzingen naar en inzichtelijke en rendabele verwerking van uiterst relevante bronnen laat Loy zien dat de in het Westen haast als onoverbrugbaar ervaren tegenstelling tussen natuur en cultuur wellicht vanuit een niet-dualistisch (boeddhistisch) perspectief gelezen kan worden, wat tot nieuwe inzichten en handelwijzen kan leiden die vruchtbaarder zijn dan een eenzijdige technologische onderwerping van de natuur of een romantische vereenzelviging met de natuur. Dit impliceert een nieuwe visie op cultuur die parallel loopt aan die welke zich hier en daar in de antropologie heeft ontwikkeld.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...