BK-Books.eu » Besprekingen » ON HAVING NO HEAD

Bespreking van...

D.E. Harding, ON HAVING NO HEAD: ZEN AND THE REDISCOVERY OF THE OBVIOUS, met voorwoord van Huston Smith, London etc. (Arkana – Penguin Books) 1986, 84 pp. (de Nederlandse uitgave: Leven zonder hoofd, in 1989 uitgegeven bij Altamira, is nog niet door mij gelezen)

Meesterwerk van Douglas Harding, dat een zeldzaam heldere en kernachtige visie biedt op de ervaring van zelfloosheid, in de vorm van een beschrijving van de ervaring zelf en van een psychologische ontwikkeling die eruit kan voortvloeien. Tevens vele verwijzingen naar vergelijkbare ervaringen uit Oost (speciaal Zen) en West. Diepgaand; ethisch verantwoord.
Een must voor de geïnteresseerde in mystiek en spiritualiteit, zeer aanbevolen.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...