BK-Books.eu » Besprekingen » Nachtschade

Bespreking van...

Jan Siebelink, ‘Witte chrysanten’, in: Nachtschade: Verhalen, Amsterdam (Meulenhoff) 1981-3e druk (1975-1e) pp. 23-39

Dit verhaal van 17 snel gelezen pagina’s beschrijft uit het oogpunt van een zoon hoe lastig zijn vader het heeft in zijn beroep van bloemenkweker om de bloemen verkocht te krijgen. Kwade genius is een bloemenverkoper met een lelijk karakter die vader en zoon koeioneert. Hoofdpersonen zijn vader en zoon, uiteindelijk vooral de zoon die met de voor weerloosheid kiezende vader meeleeft en hem zoveel mogelijk helpt maar zelf ook niet veel verder komt dan machteloosheid. Behalve in gedachten, en in dit verhaal. Want het is sterk autobiografisch. En sterk gecomponeerd. En toch naar een mededeling van de schrijver in één adem geschreven op de avond van het overlijden van zijn vader, thuis in de huiskamer in de aanwezigheid van zijn moeder. Over de vader en moeder gaat de roman Knielen op een bed violen, verschenen in 2005, dus dertig jaar later!

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...