BK-Books.eu » Besprekingen » Marsilio Ficino

Bespreking van...

Michael Shepherd (red.), Marsilio Ficino: Een universeel mens, [Met een voorwoord van Joost Ritman], [Vertaling / bewerking: dr. Annine E. G. van der Meer], [Met bibliografie, woordenlijst en uitgebreid register,] Ankh-Hermes (Deventer) 2002, 195 pp.

In dit boek kan ieder vinden waarom en hoe Marsilio Ficino, de leider van de beroemde Plato-academie in Florence ten tijde van de Renaissance onder het mecenaat van de Medici’s, zoveel bijdroeg aan de kennis van het hermetisme, van het platonisme en wat het voor hem inhield dat de mens in diepste zin ‘goddelijk en onsterfelijk is’. Dit boek – dat ik nog maar zeer gedeeltelijk heb kunnen lezen maar ter recensie ontving en van harte aanbeveel (zie inmiddels na volledige lezing mijn complete bespreking elders) – bevat een aantal opstellen op basis van het interntionale symposium dat in 1999 aan Ficino gewijd werd, aangevuld met inleidingen (onder andere van Annine van der Meer, de vertaalster, met interessante informatie over Ficino’s leven) en een boeiend opstel (met nieuwe inzichten) van Jacob Slavenburg over uiterst belangrijke de rol die Ficino speelde voor de hermetische traditie merkwaardig genoeg zonder dat deze er zelf later veel mee deed, en hoe dat zit. Samen met de recente uitgaven van brieven en essays van Ficino vormt dit boek het zoveelste bewijs van de kans die wij in onze tijd hebben om diepte aan te brengen in de bestudering van de groei van de spirituele tradities. Ook voor latere generaties is deze uitgave een aanwinst. Het boek is mooi uitgegeven.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...