BK-Books.eu » Besprekingen » Marsilio Ficino

Bespreking van...

Michael Shepherd (red.), Marsilio Ficino: Een universeel mens, [Met een voorwoord van Joost Ritman], [Vertaling / bewerking: dr. Annine E. G. van der Meer], [Met bibliografie, woordenlijst en uitgebreid register,] Ankh-Hermes (Deventer) 2002, 195 pp.

In dit boek kan ieder vinden waarom en hoe Marsilio Ficino, de leider van de beroemde Plato-academie in Florence ten tijde van de Renaissance onder het mecenaat van de Medici’s, zoveel bijdroeg aan de kennis van het hermetisme, van het platonisme en wat het voor hem inhield dat de mens in diepste zin ‘goddelijk en onsterfelijk is’. Dit boek – dat ik nog maar zeer gedeeltelijk heb kunnen lezen maar ter recensie ontving en van harte aanbeveel (zie inmiddels na volledige lezing mijn complete bespreking elders) – bevat een aantal opstellen op basis van het interntionale symposium dat in 1999 aan Ficino gewijd werd, aangevuld met inleidingen (onder andere van Annine van der Meer, de vertaalster, met interessante informatie over Ficino’s leven) en een boeiend opstel (met nieuwe inzichten) van Jacob Slavenburg over uiterst belangrijke de rol die Ficino speelde voor de hermetische traditie merkwaardig genoeg zonder dat deze er zelf later veel mee deed, en hoe dat zit. Samen met de recente uitgaven van brieven en essays van Ficino vormt dit boek het zoveelste bewijs van de kans die wij in onze tijd hebben om diepte aan te brengen in de bestudering van de groei van de spirituele tradities. Ook voor latere generaties is deze uitgave een aanwinst. Het boek is mooi uitgegeven.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.