BK-Books.eu » Besprekingen » Mani’s Lichtschat

Bespreking van...

Mani’s Lichtschat: een bloemlezing uit manichese teksten, Haarlem (Rozekruis Pers) 1997,[ met illustraties en inleiding en register van eerste regels,] 220pp.

Zie de opmerking vooraf.
Vooral liederen die het heimwee en de terugkeer van de ziel naar de gebieden van haar oorsprong, de goddelijke wereld, bezingen. En de strijd die daaraan voorafgaat. Indrukwekkend, speciaal voor personen die dit levensgevoel herkennen: heimwee naar God, verdriet over de wereld. De houding ten opzichte van deze wereld is nogal negatief.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...