BK-Books.eu » Besprekingen » LEELA

Bespreking van...

Harish Johari, LEELA: Spel der kennis, Amsterdam (Karnak) 1979,[ inclusief spelbord,] 174pp.

Ik noem dit boek hier alleen omdat het een illustratie is van de op p. 49 in het besproken boek Naar de openheid van Douwe Tiemersma genoemde opvatting van de werkelijkheid als een spel, lîlâ of (hier vanuit het Engels:) leela. De mens, speler van het spel, doorloopt de oneindige mogelijkheden van de werkelijkheid die hier samengevat zijn in getalsmatige en ruimtelijke ordening, ook in verband met de chakra’s, energie-centra in ons lichaam. Dit doorlopen kan zowel via het spel gesimuleerd worden als via het lezen van de met de verschillende vakken op het bord coresponderende hoofdstukken van het boek. Deze geven verschillende fases weer, en hebben spirituele thema’s tot onderwerp. Zo blijkt ook hier weer hoeveel er in Nederland al enkele decennia geleden werd opgepikt en uitgegeven van wat de Indiase religieuze tradities te bieden zouden kunnen hebben, en dat ook nu in een duidelijk(er) perspectief blijkt te passen.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...