BK-Books.eu » Besprekingen » Kabbala en hermetische filosofie

Bespreking van...

[Fr. Secret,] Kabbala en hermetische filosofie: Tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica,[ met illustraties in zwart-wit, voorwoorden en literatuurlijst,] Amsterdam 1990, 147pp.

Catalogus in de vorm van toelichtende teksten bij de 48 tentoongestelde manuscripten en drukken, welke teksten een interessant licht werpen op de doorwerking van de joodse kabbala in westerse kringen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de teksten en publicaties die deze doorwerking illustreren, en hun onderlinge verbanden. Maar ook op de onderlinge invloeden en de geschiedenis van hun bestudering. De hermetische filosofie komt daarbij zijdelings aan bod, via onder meer de Rozekruisers en Jacob Boehme.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens, en studeerde vanaf 1965 in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en een inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en buiten alle tegenstellingen", te verschijnen in 2020.