BK-Books.eu » Besprekingen » Jongensjaren

Bespreking van...

… J.M. Coetzee, Jongensjaren: Scènes uit de provincie, Vertaald door Peter Bergsma, Amsterdam (Ambo / Anthos) 2000 derde druk, Flamingo-pockets

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pijnlijk om te lezen: in een directe stijl beschrijft Coetzee belevenissen van een jongetje in Zuid-Afrika in zijn omgeving, vanaf zijn speeltijd tot aan de pubertijd. Pijnlijk zijn de spanning tussen de afhankelijkheid die de jongen voelt van zijn ouders en omgeving, en zijn krachtige neiging om zijn eigen wereld te maken, zijn identiteit te ontwikkelen die hem vervolgens tevens dwars zit.

Angst, schuld, niet kunnen genieten, de zwakheden van zijn ouders en de paradoxen in de maatschappij en in hem zelf zien, het zijn vele kwellingen.

Indringend en, hoewel pijnlijk, uiterst herkenbaar en soms meeslepend.

Voor het vervolg zie het boek Portret van een jongeman.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...