BK-Books.eu » Besprekingen » Jnana yoga in de praktijk

Bespreking van...

Rita Beintema, Jnana yoga in de praktijk: – een weg naar vrijheid -, Amsterdam (samsara)2005, 140pp.

Uit dit boekje spreekt veel ervaring. Er is veel onderzoek en praktijk van yoga in verwerkt. Maar ook heel veel levenservaring, deels opgedaan in het lesgeven aan uiteenlopende leerlingen. Er komen een aantal prachtige oefeningen in het boekje voor. Ik voel me zelf aangesproken door de nadi shudi (ook nadi shodana genoemd), een ademhalingsoefening. De ademhaling geschiedt daarbij zo hoog mogelijk in de neus, in en uit via de neusgaten afwisselend, met een sterk vitaliserend en een sterk rustgevend aspect (62-65). Dit is een oefening die beter alleen volgens de gegeven aanwijzingen uitgevoerd kan worden: de impact kan erg groot zijn.
De hier beschreven yoga staat in de traditie van het niet-dualisme van de Advaita Vedanta (zie onder: de publicaties van Tiemersma en Renard). De integere, op ontwaken gerichte geest van dit boekje komt in veel opzichten overeen met die welke ik ken uit de Zentraditie.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...