BK-Books.eu » Besprekingen » Jnana yoga in de praktijk

Bespreking van...

Rita Beintema, Jnana yoga in de praktijk: – een weg naar vrijheid -, Amsterdam (samsara)2005, 140pp.

Uit dit boekje spreekt veel ervaring. Er is veel onderzoek en praktijk van yoga in verwerkt. Maar ook heel veel levenservaring, deels opgedaan in het lesgeven aan uiteenlopende leerlingen. Er komen een aantal prachtige oefeningen in het boekje voor. Ik voel me zelf aangesproken door de nadi shudi (ook nadi shodana genoemd), een ademhalingsoefening. De ademhaling geschiedt daarbij zo hoog mogelijk in de neus, in en uit via de neusgaten afwisselend, met een sterk vitaliserend en een sterk rustgevend aspect (62-65). Dit is een oefening die beter alleen volgens de gegeven aanwijzingen uitgevoerd kan worden: de impact kan erg groot zijn.
De hier beschreven yoga staat in de traditie van het niet-dualisme van de Advaita Vedanta (zie onder: de publicaties van Tiemersma en Renard). De integere, op ontwaken gerichte geest van dit boekje komt in veel opzichten overeen met die welke ik ken uit de Zentraditie.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.