BK-Books.eu » Besprekingen » Inclusief denken

Bespreking van...

Feitse Boerwinkel, Inclusief denken: Een andere tijd vraagt een ander denken, Bussum (Paul Brand) 1971-veertiende [licht gecorrigeerde] druk (1966-eerste), 96 pp.

De titel van dit boekje is zo intrigerend en wordt zo helder en waardevol verduidelijkt door Boerwinkel dat ik dit boekje graag aanbeveel als nog steeds actueel. Mijns inziens is inclusief denken (als levenshouding) een centraal aspect van verlichting in de boeddhistische zin. Boerwinkel heeft veel aandacht voor het sociaal-kritische en het wetenschappelijke denken maar juist daardoorheen en als grond daarvan is de houding die hij voorstaat, van blijvende en niet te onderschatten waarde. En zijn benadering van sociale vraagstukken is verkwikkend en heilzaam; dat geldt ook de boodschap van de ondertitel! Het is frapperend dat wat Boerwinkel bijvoorbeeld schrijft over de tegenstelling tussen Israel en de Arabieren in de grond nog zo actueel is. Boerwinkel is een “niet-dualist” die het gevaar van verabsolutering van het eigen standpunt onderkent. De verwerkelijking van de beoogde levenshouding blijft kennelijk voor alle generaties – en ieder individu afzonderlijk – het moeilijke punt en de grote opdracht.
Zeer aanbevolen.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...