BK-Books.eu » Besprekingen » Inclusief denken

Bespreking van...

Feitse Boerwinkel, Inclusief denken: Een andere tijd vraagt een ander denken, Bussum (Paul Brand) 1971-veertiende [licht gecorrigeerde] druk (1966-eerste), 96 pp.

De titel van dit boekje is zo intrigerend en wordt zo helder en waardevol verduidelijkt door Boerwinkel dat ik dit boekje graag aanbeveel als nog steeds actueel. Mijns inziens is inclusief denken (als levenshouding) een centraal aspect van verlichting in de boeddhistische zin. Boerwinkel heeft veel aandacht voor het sociaal-kritische en het wetenschappelijke denken maar juist daardoorheen en als grond daarvan is de houding die hij voorstaat, van blijvende en niet te onderschatten waarde. En zijn benadering van sociale vraagstukken is verkwikkend en heilzaam; dat geldt ook de boodschap van de ondertitel! Het is frapperend dat wat Boerwinkel bijvoorbeeld schrijft over de tegenstelling tussen Israel en de Arabieren in de grond nog zo actueel is. Boerwinkel is een “niet-dualist” die het gevaar van verabsolutering van het eigen standpunt onderkent. De verwerkelijking van de beoogde levenshouding blijft kennelijk voor alle generaties – en ieder individu afzonderlijk – het moeilijke punt en de grote opdracht.
Zeer aanbevolen.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde of werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.