BK-Books.eu » Besprekingen » Hoe kun je de lucht bezitten?

Bespreking van...

Hoe kun je de lucht bezitten?: De rede van Seattle, Utrecht (Aktie Strohalm / Uitgeverij Jan van Arkel) 2004-11e druk, 96pp.

Omstreeks het midden van de vorige eeuw versloegen de blanke Amerikanen in een tijdsbestek van ongeveer tien jaar de Indiaanse Amerikanen zodat de weg om hun grond in bezit te nemen vrij kwam. Deze in-bezitname werd verhuld in overleg met – vaak door de blanken aangewezen – Indiaanse onderhandelaars, aan wie werd gevraagd hun grond te verkopen in ruil voor enkele rechten waaronder het alleenrecht om te wonen in reservaten. Tijdens zo’n onderhandeling heeft de Indiaanse leider Seattle een rede gehouden waarvan door een aanwezige notities gemaakt zijn die later in een krant verschenen (1). Later werden daar bewerkingen van gemaakt op basis van veronderstellingen over de Indiaanse taal en gedachtewereld (2) en om het effect op de lezers te vergroten (3). Alle drie de versies zijn interessant en te vinden in deze uitgave, met enige verdere toelichting. Ook al zijn er elementen van een romantisering van de Indiaanse cultuur in te vinden, de tekst heeft in al zijn bewerkingen een belangrijke boodschap.
Voorop staat de grote verbondenheid met de natuur. Seattle signaleert dat de blanken daarvoor maar weinig respect hebben, en stelt de vraag naar de gevolgen daarvan. Deze vraagstelling blijft actueel. In het boekje wordt ook aandacht besteed aan manieren om zelf aan een meer respectvolle verhouding met de natuur bij te dragen door andere manieren van inrichten van onze economie te bevorderen. We maken immers zelf deel uit van de natuur. De uitgave stamt uit de kring van STROhalm, vroeger de Aktie Strohalm, een bekende milieugroep. STRO staat voor Social TRade Organization. Over hen is meer te vinden op Internet. Op verzoek van de uitgever vermeld ik de prijs op het moment van schrijven: 9,95 euro.
Dit boekje kent dan ook al zijn 11e druk!

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...