BK-Books.eu » Besprekingen » Het wezen van ZEN

Bespreking van...

Sangharakshita, Het wezen van ZEN, Rijswijk (Elmar) 2001, 72 pp.

Sangharakshita is een Engelsman die onder andere door een lang verblijf in Azië, met name India, goed thuis is in het boeddhisme en daar een groot aantal lezingen over heeft gegeven en boeken over gepubliceerd. Hij behandelt Zen aan de hand van een oud Chinees vierregelig gedicht dat de uitgangspunten ervan weergeeft: ‘Een bijzondere overdracht buiten de schriften; Niet afhankelijk van woorden of letters; Rechtstreeks wijzend naar de geest; De eigen natuur doorziend en boeddhaschap verwezenlijkend.’ Sangharakshita is een prettig leesbare auteur en zijn boekje is vol soms originele inzichten waar ieder zijn voordeel mee kan doen. Duidelijk is dat de auteur soms meer put uit vergelijkingen met oude boeddhistische soetra’s die hij goed kent, dan uit de (latere) klassieke Zen-literatuur. Ook al is over Zen (nog) veel meer te zeggen dan in dit boekje, het is leerzaam en stimulerend.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.