BK-Books.eu » Besprekingen » Het openvallend testament

Bespreking van...

Jacob Slavenburg, Het openvallend testament: Nieuwe bronnen over Jezus en de vrouw uit Magdala, Deventer (Ankh-Hermes) 2001, met noten en uitgebreide literatuurlijst, 137pp.

Interessante visie – als het ware van binnen uit – op het levensgevoel en de strekking van de oudste christelijke stromingen, speciaal de gnostische, die het karakter van inwijdingsscholen hadden. Een historisch aannemelijke benadering gezien het huidige bekende materiaal dat door de auteur knap wordt verwerkt. Aangenaam gebracht en verpakt in korte hoofdstukjes.
Terzijde: Jacob Slavenburg heeft in de tweede druk van het gnostische geschrift Pistis Sophia (Rozenkruispers, Haarlem) een prachtig voorwoord geschreven, ook over Maria Magdalena.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...