BK-Books.eu » Besprekingen » Het boek van alle dingen

Bespreking van...

Guus Kuijer, Het boek van alle dingen: Met tekeningen van Peter-Paul Rauwerda, Amsterdam Antwerpen (Em. Querido’s Uitgeverij B.V.) 2005, 103pp.

Een uiterst plezierig en humoristisch leesboek. Het thema en het onderwerp zijn pittig. Namelijk hoe een vader in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn gezin, speciaal echtgenote en zoon, op pijnlijke wijze onderdrukt en daarbij ouderwetse godsdienstige argumenten op een oneigenlijke manier hanteert. Zoon Thomas weet echter het geluk te blijven zoeken en vindt daarbij hulp. Van een wijze buurvrouw en ook in verschijningen aan hem van ‘de Here Jezus’ die gelukkig aan de kant van Thomas en zijn moeder staat en Thomas moed inspreekt en aan ideetjes helpt. De moeder krijgt gelukkig hulp van verschillende tantes en de buurvrouw. Alles leidt tot een gezellig voorleesfeest waarbij de rigide vader geheel op een zijspoor belandt. Een prachtig en meeslepend verhaal met uitersten van goed en kwaad, en vele stemmingen, met bovendien veel humor geschreven. Net als het boek van Siebelink Knielen op een bed violen is dit boek herkenbaar voor veel personen die uit protestantse gezinnen komen, speciaal die in de jaren vijftig zijn opgegroeid vermoed ik. Zo een ben ik er zelf immers ook. Wat een wonderlijk iets dat op zoveel plaatsen dezelfde patronen zich afspeelden – en wat goed dat Kuijer zijn en (voor wie het geldt) ons aller geschiedenis zo mooi in beeld brengt, inclusief de tegenkrachten en remedies. Zeer aanbevolen.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens, en studeerde vanaf 1965 in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en een inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en buiten alle tegenstellingen", te verschijnen in 2020.