BK-Books.eu » Besprekingen » Eerlijk kijken naar jezelf

Bespreking van...

… Hans Stolp, Eerlijk kijken naar jezelf, Deventer (Uitgeverij Ankh-Hermes) 2007, luisterboek van 3 cd’s, ISBN 978-90-202-9641-9

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Het is een luisterboek met oefeningen om jezelf te leren kennen en om de regie over je ego bewust ter hand te nemen. Het is een luisterboek, ingesproken door de auteur zelf.

De auteur is bekend bij een brede doelgroep van spiritueel geïnteresseerde mensen die al dan niet aan kerkgenootschappen of andere spirituele groepen verbonden zijn. Dit luisterboek kan naast deze doelgroep ook van belang zijn voor de brede lezer- en luistergroep van mensen die bewust bezig zijn met zichzelf om hun gedrag en hun relaties bewust inhoud te geven. Of dit nu in werkrelaties is, denk aan de hype voor velen in het bedrijfsleven en de politiek van het hebben van een coach, of in familie en vrije tijd. Het luisterboek kan dienen als een coach.

Vanuit de optiek van coaching van jezelf naar een meer bewuste omgang met (werk)relaties ben ik dit boek gaan beluisteren. Ik was benieuwd of het een interessante aanvulling is op de vele boeken over coaching die ik als manager langs zie komen en die bol staan van de oefeningen.

Overzicht van de inhoud, doelstelling of functionaliteit van het object

De opbouw van het boek, de hoofdstukindeling, staat op de beschermhoes van de cd’s. Er is een soort van driedeling:

” je kijkt naar jezelf, naar je eigen emoties, naar terugkerende patronen in je emoties

” je kijkt naar jezelf via het kijken en oordelen over anderen, het werken met je zintuigen

” je gaat aan het werk met een ‘dieper’ zelf, je geweten, en via het inzicht krijgen in verborgen pijn het ontdekken van een nieuwe levenssfeer, een andere wereld, het werken met je geestelijke vermogens.

Het luisterboek is bedoeld voor diegene die iets wijzer wil worden, inzicht wil krijgen. Het gaat uit van de aanname dat dit wijzer worden kan via inzicht in jezelf, via het kijken naar jezelf en het opnieuw opvoeden van je ego en het ruimte, gehoor, geven aan je geweten, de regie nemen over je zintuigen en je geestelijke vermogens. De auteur sluit aan bij ervaringen van mensen van alle dag, zet deze ervaringen in een nieuw perspectief: wat vertelt een ervaring jou over je emoties. Hij neemt je mee om naar je emoties te kijken, iets waar wij meestal geen tijd voor nemen of willen nemen. Hij laat zien dat het eigenlijk amper tijd kost en dat het je veel oplevert namelijk een gevoel van bevrijding. Door inzicht in jezelf veranderen (be)klemmende situaties in situaties die je een geschenk brengen. Je leven wordt breder en dieper.
De auteur bespreekt terugkerende, door jou tot dan toe onbegrepen patronen in emoties of ongelukken die je overkomen vanuit het begrip karma. Hij werkt hier met vooronderstellingen over karma en karaktereigenschappen die wij meegekregen hebben door het moment van geboorte en de stand van de planeten op dat moment, die niet iedere luisteraar met hem zal delen. Door de wijze waarop hij het inbrengt in dit luisterboek is het een troostend iets waar je bij het kijken naar jezelf je voordeel mee kunt doen.

Het deel waar de auteur ingaat op het kijken naar jezelf via de oordelen die wij vaak hebben over anderen en de wijze waarop hij uitlegt hoe je jouw ego kunt opvoeden, zijn intrigerend. Het inzicht dat hij hier verschaft zet het ego neer in juiste proporties en laat de werking zien van hoe jij met jouw ego kan omgaan. Niet veroordelend maar bepaalde karaktereigenschappen meer kansen gevend. Bepaalde eigenschappen hebben niet meteen de overhand, hebben niet de regie. Je krijgt jezelf en je gedrag weer in de hand, je hebt inzicht in je emoties en je bent vrijer om je gedrag te kiezen. Deze vrijheid wordt ervaren als een geschenk. Je wereld wordt ruimer, jij bent jouw karakter de baas. Je kunt je karaktereigenschap inzetten als jij dat verkiest. Karaktereigenschappen zijn niet positief of negatief maar je kunt er meesterschap over verwerven zodat jij beslist wanneer je ze inzet.
Het deel waar de auteur ingaat op het oordelen over de ander en hoe je dit kunt omzetten naar meer inzicht in jezelf, in je eigen emoties, is verhelderend. Hij reikt je iets aan, is niet belerend en geeft een prima tip voor ons als we zo graag anderen helpen, waarschuwen: doe dit maximaal twee keer en als de ander dan nog niet luistert gun hem/haar dan die levenslessen!

In het derde deel introduceert de auteur de rol van het geweten. Hij benoemt de stem van het geweten als een ‘kriebeling’. Hij vertelt hoe je tegelijkertijd meesterschap over je ego kunt krijgen en je geweten meer ‘stem’ kunt geven. Hij maakt hierin een duidelijk onderscheid tussen het geweten en intuïtie. In dit deel komt sterk de levensvisie van de auteur naar voren: als wij ons geweten de kans geven ons te leiden zal de aarde een betere plaats worden voor mensen, als we niet luisteren naar ons geweten zal de aarde ten onder gaan. Wij kunnen de regie nemen over onze geestelijke vermogens en die inzetten zoals ons geweten ons dat aangeeft. In dit laatste deel komt de auteur ook met zijn visie op de Geest en introduceert hij een ‘nieuwe levenssfeer’.
Die in ons geboren wordt in dit leven of in een volgend leven. Hij legt uit dat we er door de oefeningen gevoeliger voor kunnen worden voor de Geest maar dat die ‘levenssfeer’ tegelijkertijd onafhankelijk van onze acties aanwezig is en in ons zichtbaar kan worden.

Het is een luisterboek. De gesproken teksten zijn deels uitleg en toelichting maar daarnaast worden voorbeelden als toelichting ingebracht: verhalen van gebeurtenissen uit de praktijk van de auteur. Ook brengt de auteur veel aan hem gestelde vragen in. De vragen en de metaforen die gebruikt worden maken dat je als luisteraar eigenlijk interactief luistert.

Back to top

Vooronderstellingen

In enkele gevallen gaat de auteur uit van vooronderstellingen die niet ieder met hem zal delen. In het begin van het boek plaatst hij de vooronderstellingen in het kader van enkele wereldreligies. Soms zijn het vooronderstellingen die niet verder toegelicht worden. Aan het eind komt zijn geloof in de rol van het geweten, het behoud van de aarde en het bestaan van een andere levenssfeer expliciet naar voren. Als een soort van verantwoording. Voor mij heeft dit geen toegevoegde waarde, maar voor een ander misschien wel. Het doet niet af aan de waarde van de inhoud van het boek, voor mij is het meer ‘overdone’.
De voorbeelden over karma en wat wij hebben meegemaakt in een vorig leven zijn soms wat kort door de bocht, iemand die een hekel heeft aan een stropdas zou wellicht in een vorig leven gewurgd zijn. Maar hoewel het niet zo’n vrolijk voorbeeld is, is het wel humor voor mij en de auteur spreekt zich uit voor kijken met humor.

Is het doel van het boek relevant

Het boek is zeker relevant voor mensen die meer inzicht in zich zelf willen krijgen. Het is het beluisteren zeker waard ook voor diegene die niet tot de groep van trouwe lezers van Hans Stolp behoort. Door de niet veroordelende wijze waarop de informatie en de oefeningen en voorbeelden worden gebracht is het een mooi alternatief voor alle management- en coachingsboeken over hoe om te gaan met werkrelaties en ingewikkelde mensen en je eigen ingewikkeldheden. De gebruikte metaforen zijn aansprekend zoals bij het onderwerp ‘geduld’: ga als een poes bij een muizenholletje liggen wachten tot… De aandacht die het boek besteed aan het opvoeden van ons ego en het geweten meer stem laten krijgen, kan een goede ondersteuning zijn om onze weg te vinden in intermenselijk verkeer en onze eigen rol vorm te geven in de huidige maatschappij.

Is het als luisterboek geslaagd

Als luisterboek is het geslaagd. De tekst wordt helder uitgesproken. De stem van de auteur is aangenaam om naar te luisteren, liefdevol, niet veroordelend en prikkelend om een oefening te doen. Een luisterboek wordt ook gebruikt bij lange autoritten. Je blijft wakker bij deze stem en de inhoud van het boek. Een aanvulling zou kunnen zijn: steeds aan het begin van een hoofdstuk even de plaats van het hoofdstuk in de totale opbouw van het boek uitleggen. Dat kan helpen als je na een tijdje weer verder luistert: immers in de auto kun je niet kijken naar de hoofdstukindeling.
Wat ik mis bij dit (luister)boek zijn enkele voetnoten of verwijzingen naar andere literatuur. Op de hoes van de cd’s is daar wel een plaatsje voor.
De prijs-kwaliteitverhouding is prima, je hebt enige uren luisterplezier en daarna nog tijden gespreksstof als je samen hebt geluisterd of gesprekstof met jezelf. Het is een cd om meerdere keren te beluisteren en telkens verdere stappen te zetten in je verwerking en uitwerking.

Eindoordeel

Het luisterboek is leerzaam, inspirerend en functioneel voor een brede lezersgroep. Immers als men het laatste hoofdstukje niet wil horen dan behoudt het boek zijn waarde. Overigens is er niets mis mee als iemand zijn drive in het leven meegeeft aan luisteraars/lezers.
Het boek is een interessante aanvulling op de coachings- en managementboeken. Zo liefdevol mensen de weg wijzen in hun zelf maakt dat het stappen zetten om het meesterschap over je ego terug te krijgen inderdaad een te winnen geschenk wordt.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...