BK-Books.eu » Besprekingen » Dead Words, Living Words and Healing Words

Bespreking van...

David R. Loy, Dead Words, Living Words and Healing Words: The Disseminations of Dogen and Eckhart, in: David Loy (ed.), Healing Deconstruction: Postmodern Thought in Buddhism and Christianity, Atlanta Georgia (Scholars Press) 1996, 33-51 [Het volledige artikel is op Internet te vinden: http://sino-sv3.sino.uni-heidelberg.de/FULLTEXT/JR-ENG/loy2.htm .]

In dit artikel laat Loy zien dat de kritiek van Derrida op de Westerse filosofie niet ver genoeg gaat, en dat hij daardoor geen oog kan hebben voor het religieuze in de taal dat zich op een niet-dualistische houding baseert. Hij laat bovendien aan de hand van een vergelijking van enkele Oosterse auteurs – Hui-neng en Dogen – en een Westerse – Eckhart – zien dat dit niet-dualisme zowel in het Oosten als het Westen wel aanwezig is, op een vruchtbare en inspirerende manier. Zeer waardevol.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...