BK-Books.eu » Besprekingen » De Zetel van de Ziel

Bespreking van...

Gary Zukav, De Zetel van de Ziel: Naar een spirituele beleving van de werkelijkheid, [met register], Utrecht/Antwerpen 1989, 206 pp.
Gary Zukav / Linda Francis, Het hart van de ziel: De kracht van emotioneel bewustzijn,[ met schema’s en register], Utrecht 2003-2e druk, 272 pp.

Deze boeken hebben mij bijzonder aangesproken al kan ik niet altijd precies zeggen waarom. Natuurlijk omdat de thema’s mij erg aanspreken. En het tweede boek begrijp ik ook met mijn verstand, en ik werk er mee. Dat wil zeggen dat ik leer van de inzichten en de beschreven werkwijzen, vooral van de vormen van aandacht schenken aan emoties die het boek noemt. Ik ben daar nog niet mee klaar; het is mijn ervaring dat het werkt. Heel sterk vind ik de schema’s waarin de gelaagdheid van emoties wordt uitgelegd. Die vind ik buitengewoon herkenbaar zover ik ze uit eigen ervaring ken. Het eerste boek heb ik nooit helemaal met mijn verstand begrepen maar sprak mij wel geweldig aan. Ik ben van plan het te herlezen. Misschien ‘begrijp’ ik het inmiddels. Wel weet ik dat wat ik in beide boeken waardeer deels hetzelfde is en dat versterkt voor mij die ervaring en de waarde van beide. Zij slagen er in bij mij iets aan te raken of wakker te roepen wat naar ik voel van fundamentele waarde en betekenis is, en voor mij mogelijk van groot belang. En niet omdat het ‘de’ waarheid moet zijn (het voelt zeker als pure ‘waarheid’) of op andere wijze ‘dwingt’, het laat juist vrij en roept op tot authenticiteit. Sterk aanbevolen dus.
Voor een verwijzing naar enkele in sommige opzichten vergelijkbare boeken zie mijn bespreking van boeken over het meisje Sara en van Tolle’s De kracht van het NU op deze pagina.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...