BK-Books.eu » Besprekingen » De verwonding van de ziel

Bespreking van...

Deepak Chopra, De verwonding van de ziel: Een programma voor het helen van angst en lijden, Utrecht (Kosmos-Z&K) 2002, [= vert. van The Deeper Wound], 206pp.

Een boek waarin de auteur de lezer meeneemt op een reis van verwerking. Aan het eind wordt duidelijk dat nieuw lijden en pijn steeds mogelijk blijft. De psychologisch sterke aanwijzingen hebben ondertussen kunnen zorgen voor versterking van het contact van de ziel met de geest die er leiding aan kan geven, voor relativering van het ego en de verdediging ervan, voor meer realisme en vertrouwen. Geen vervanger van het leven maar sterke hints, in een prettige taal en dosering. Voor mij een prettig boek.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens, en studeerde vanaf 1965 in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en een inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en buiten alle tegenstellingen", te verschijnen in 2020.