BK-Books.eu » Besprekingen » De Mysteriescholen door de eeuwen heen

Bespreking van...

Grace F. Knoche, De Mysteriescholen door de eeuwen heen, Den Haag (Theosophical University Press) 2001,[ met literatuurlijst en index,] 108pp.

Zie de opmerking vooraf.
Wie wil weten hoe in de theosofische beweging tegen de inwijdingstradities van mysteriescholen (zoals de theosofie zelf, maar ook de Rozenkruisers zijn hier sterk verwant aan) wordt aangekeken, vindt het belangrijkste helder bij elkaar in dit boekje. De basisgedachte is dat een groep van hoogste meesters voor de daarvoor in aanmerking komende goede luisteraars onder de mensen hulp biedt op het pad naar wijsheid. De meesters geven deze hulp niet openlijk maar via de mysteriescholen.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat enkele overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was (Onder)zoeker: "van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij".