BK-Books.eu » Besprekingen » De lerarenkamer

Bespreking van...

Markus Orths, De lerarenkamer, Vertaald door Gerrit Bussink en Elly Schippers, Amsterdam (Podium) 2004, 142 pp.

Roman over leraar die solliciteert naar een plaats op een middelbare school in een andere plaats. Beklemmend is een woord dat bij mij opkomt om de sfeer aan te geven van de uiterst herkenbare ervaringen die de man daarbij opdoet met de rector, de andere leraren, de schijn en de werkelijkheid van het systeem en de regels op school en van het schoolwezen, zijn eerste lessen enzovoort. Het boek eindigt ermee dat hij na enkele weken of dagen alweer solliciteert in een andere plaats. De ervaringen zijn erg deprimerend zonder dat de hoofdpersoon ooit iets onoverkomelijks gebeurt. De dreiging daarvan is echter voortdurend aanwezig. Associaties die mij te binnen schieten: Het proces van Kafka (al heb ik dat nog nooit gelezen), Catch-22 van Joseph Heller (idem), Animal farm en 1984 van George Orwell, en existentialistische werken zoals Walging van Sartre. Het boek leest erg gemakkelijk maar je krijgt ergens de indruk dat de auteur gek is of bezig is het te worden – voor de auteur mag je hopen dat hij niet alleen maar autobiografisch heeft geschreven maar bewust een literaire draai aan zijn werk heeft gegeven. In ieder geval knap geschreven, het is hilarisch en beklemmend tegelijkertijd.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...