BK-Books.eu » Besprekingen » De kracht van het nu

Bespreking van...

E. Tolle, De kracht van het nu: Gids voor spirituele verlichting, Deventer (Ankh-Hermes) 2003 – 7e druk, 191 pp.

Uitermate heldere en in het algemeen stimulerende. krachtige en evenwichtige, verder vooral verstandelijke uitleg van spirituele verlichting. De auteur laat helder zien dat en waarom spirituele verlichting van het verstand als alleenheerser van onze geest en ons handelen wegvoert, en geeft vele zinvolle verwijzingen hoe verlichting te ontdekken en ruimte te geven. Onder andere hoe wij vaak aan het verleden en de toekomst waarde verlenen die aan het NU toebehoort, en hoe wij dat kunnen ‘corrigeren’. De toestand van onze geest wordt er dan een die je ‘niet-denken’ kunt noemen, al wil dat niet zeggen dat je niet meer denkt maar dat de denkfunctie niet de boventoon voert. Tussen de regels door laat de auteur zien dat hij de klassieke spirituele geschriften en tradities weet te interpreteren. Natuurlijk zijn er interessante vragen te stellen over filosofische en vele andere implicaties (bijvoorbeeld hoe bepaalde zaken in verschillende culturen verschillend aangeduid worden) maar die worden hier niet uitgewerkt; en dat is hier juist een voordeel. Al komen bepaalde uitspraken bij sommigen misschien wat absoluut over, bijvoorbeeld over pijn en ziekte. Zelf geloof ik dat je die uitspraken serieus kan nemen, al is het wellicht mogelijk ze ook anders te formuleren, dat wil zeggen begrijpelijker te maken. Zijn pijn en ziekte bijvoorbeeld niet altijd ook subjectieve interpretaties (ervaringen) van voorbijgaande aard? Waarin zit het moeilijk draaglijke ervan nu precies? Zijn pijn en ziekte wel te verdragen als we ze ervaren als onderdelen van het NU? Welke rol spelen ze daar? Maar laat ik oppassen de kern niet te versluieren achter mijn vragende afdwalingen!
De zaken die aan de orde zijn, zijn echter van alle tijden, evenals de hier aan de orde gestelde benaderingen. De gedeelten over relaties zijn ook erg de moeite waard. Alsof de auteur in ieder geval telkens naar iets heel fundamenteels verwijst, waar wij lezers dan zelf uitleg en invulling aan kunnen geven. En sterk komt naar voren dat ieder alleen zelf de eigen ontwikkeling door kan maken, wellicht geholpen door deze hints. Opnieuw: laat de kern u niet ontglippen door mijn of andermans of uw eigen bespiegelingen, hoe waardevol ook! Een absolute aanrader. Voor mij zeker.
Voor een verwijzing naar enkele in sommige opzichten vergelijkbare boeken zie mijn bespreking van boeken over het meisje Sara en van Zukav’s Het hart van de ziel op deze pagina.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...