BK-Books.eu » Besprekingen » De gek van de tsaar; Het vertrek van professor Martens; De kring van Mesmer

Bespreking van...

… Jaan Kross, De gek van de tsaar, vertaald door Ronald Jonkers, met nawoord van de auteur, lijst van topografische namen, en noten, Amsterdam (Prometheus) 1992, 339 pp. [Oorspronkelijke uitgave 1978]
Idem, Het vertrek van professor Martens, vertaald uit het Ests door Marianne Vogel en Cornelius Haselblatt, met noten, Amsterdam (Prometheus) 1993, 278 pp. [Oorspronkelijke uitgave 1984]
Idem, De kring van Mesmer: geromantiseerde memoires zoals alle memoires en bijna iedere roman, [vertaald door Frans van Nes], met noten van de vertaler, Amsterdam (Prometheus) 2000, 342 pp. [Oorspronkelijke uitgave 1995]

Kernwoorden: , , , , , ,

Jaan Kross’ leven is getekend door de Sovjet-overheersing van zijn land, Estland. Hij zat lange tijd in Siberische gevangenkampen. Deze romans behandelen impliciet de morele dilemma’s die met de onderdrukking van mensen samenhangen. Maar het zijn stuk voor stuk grootse leesboeken, die menselijke situaties dicht op de huid van de lezer brengen. Ze eisen wel het nodige omdat ze soms veel feiten en achtergronden vertellen die voor de historische couleur locale nodig zijn. En omdat het derde hier genoemde boek nogal autobiografisch is, kost het even om al die Estse achtergronden neer te zetten. Maar rijker dan van het lezen van deze boeken kan een mens eigenlijk niet worden als lezer. Hele knappe romans met fantastische pagina’s; naarmate het verhaal vordert slepen ze je steeds meer mee. Ik kan en wil het niet navertellen. Kross is niet ten onrechte voorgedragen voor de Nobelprijs voor Literatuur, vind ik. Lees, lees, lees.

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...