BK-Books.eu » Besprekingen » De ervaring van de nacht

Bespreking van...

Marcel Béalu, De ervaring van de nacht, vertaald uit het Frans door Tineke van Dijk en van een nawoord voorzien door Georges-Arthur Goldschmidt, Amsterdam (Coppens & Frenks) 1993, 164 pp.

Het lezen van deze roman is een heel bijzondere ervaring. Uit het nawoord:
“Alle verhalen spelen zich af op balkons of in galerijen, winkels, liften, in elk geval plaatsen die uitkomen op andere plaatsen, alsof elke ruimte die de blik bestrijkt tegelijkertijd open is – men blijft altijd zichtbaar – en bedreigd. … Telkens wordt de ‘ik’… op heterdaad betrapt. … Hij is schuldig vanwege zijn verbeelding, die hem telkens op heterdaad betrapt als dromen op klaarlichte dag.
…het onverwachte dat zich voordoet, en dat degene die het ziet ontmaskert, komt niet van buiten, … maar komt uit het innerlijk van de waarnemer. …[Béalu] onderzoekt de realiteit van het bewustzijn dat met de werkelijkheid botst.
Het bewustzijn zit namelijk gevangen in een onrustige ruimte, het ‘onderaardse theater’, en probeert de omtrekken ervan te omvatten, wat niet lukt aangezien de omtrekken meebewegen terwijl het bewustzijn onveranderlijk in het midden blijft. …”
Geen simpele maar wel een intrigerende, confronterende en voor wie wil verrijkende leeservaring. Om beeld voor beeld, zin voor zin te ‘proeven’, te ondergaan.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...