BK-Books.eu » Besprekingen » De Bhagavadgita

Bespreking van...

Ria Kloppenborg, Helga Tromp, Jeroen Vellekoop, Anne van Voorthuizen (red.), De Bhagavadgita: Sanskriet tekst met vertaling, noten en inleiding, Utrecht (Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht) 1997, (Utrechtse Theologische Reeks 35), 143pp.

Ik noem dit boekje hier omdat het mogelijk weinig bekendheid geniet, een erg informatieve en toch korte inleiding (met literatuuropgave) van Anne van Voorthuizen biedt over de oorsprong van de tekst en over de verschillende manieren waarop deze in de Indiase geschiedenis is uitgelegd en tot een standaardvoorbeeld van een hindoeïstische tekst is geworden. Ik neem aan dat vertaling en noten waardevol zijn naast de andere Nederlandse uitgaven van dezelfde tekst.
Het is de neerslag van een project van docent en studenten dat onder de ongetwijfeld bezielende en zorgvuldige leiding van Ria Kloppenborg tien jaar geduurd heeft. Zij is enkele jaren geleden overleden en was hoogleraar godsdienstwetenschappen in Utrecht.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...